Personal de diferents serveis municipals que atenen la violència masclista ha participat en l’activitat, impulsada per l’àrea de Polítiques d’Igualtat. La sessió de 4 hores s’ha centrat en la detecció i la intervenció en crisi davant d’aquest tipus de situacions.

  • Categoritzat com: Comunicació Igualtat

El personal dels serveis municipals d’atenció a la violència masclista de l’Ajuntament de Cambrils ha participat en una formació d’intervenció en crisis davant de situacions de violència masclista.

L’àrea de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament impulsa anualment sessions formatives especialitzades adreçades al personal professional en el marc del programa de formació continuada en la detecció i l’abordatge de la violència de gènere.

En aquesta edició, la formació ha tingut com objectius proveir les i els professionals d’un marc teòric per a la comprensió de les situacions de la violència masclista; sensibilitzar al personal participant del funcionament psicològic i relacional d'una persona que té un grau d’afectació com a conseqüència de la violència masclista; conèixer els límits d'una intervenció en crisi que no tingui en compte la dimensió del dany relacional propi al context de violència masclista i aportar un major coneixement i maneig de les reaccions i actituds de les i els professionals que, per diverses circumstàncies (esgotament, burnout,...), poden dificultar la intervenció  o, al contrari, poden potenciar-la molt favorablement afavorint el procés de recuperació.

Aquesta formació ha tingut una durada de quatre hores, s’ha adreçat a professionals de serveis socials, cossos policials, personal sanitari, servei d’informació i atenció a les dones, joventut i ensenyament i ha estat impartida per professionals de psicologia especialitzades en violència masclista del centre Exil.