L’objectiu és obrir la participació a la ciutadania a títol individual i conèixer la seva opinió, complementant l’escolta activa del Consell de Barri. Els resultats permetran disposar de més informació per prendre decisions i impulsar noves actuacions d’acord amb les necessitats de la població.

  • Categoritzat com: Comunicació Participació ciutadana

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat una enquesta sobre el barri de la Llosa i les urbanitzacions de Ponent per conèixer l’opinió ciutadana sobre els aspectes més rellevants d’aquesta zona i dels serveis que s’hi presten directament, més enllà d’estadístiques genèriques que es recullen per mitjà de censos, padrons i altres registres públics disponibles.

El qüestionari, que avui s’ha començat a repartir per totes les bústies de ponent, està obert a les persones que viuen al barri, hi treballen o hi tenen alguna relació o interès especial i volen aportar les seves idees per millorar-lo des d’una visió compartida.

L’enquesta en format digital és accessible durant tot el mes d’abril a través d’aquest enllaç o d’un codi QR i es pot respondre de manera anònima amb uns 4 minuts aproximadament. A més, es poden fer arribar consultes i opinions al correu consellbarriponent@cambrils.cat i es donarà suport presencial tots els dies de 8 a 20 hores al Centre Cívic les Basses, on també es podrà respondre l’enquesta en suport paper.

La regidora del barri, Yolanda Burgos, ha explicat que l’enquesta ciutadana forma part d’un nou enfocament del Consell de Barri de Ponent més operatiu per resoldre les queixes i generar propostes de millora, com ja va exposar en l’última reunió d’aquest òrgan de participació i consulta i a l’espai “Fem ràdio, fem comunitat” de Ràdio Cambrils. “L’avaluació permanent dels serveis públics és determinant per integrar processos de millora i impulsar nous programes i actuacions d’acord amb les necessitats de la població”, ha afirmat la regidora.

L’objectiu és obrir la participació a la ciutadania a títol individual i, d’aquesta manera, disposar d’un baròmetre de l’entorn, que complementarà l’escolta activa que es desenvolupa amb el Consell de Barri de Ponent i permetrà disposar de més informació per prendre decisions i marcar un full de ruta per l’evolució actual i futura de la zona.

Aquesta és la primera enquesta ciutadana que es porta a terme específicament als barris de Ponent i la voluntat és donar-li continuïtat repetint-la com a mínim cada dos anys per obtenir una fotografia de l’evolució de les necessitats i interessos del barri.  L’informe dels resultats es presentarà al proper Consell de Barri i també es penjarà al portal web de l’Ajuntament de dades obertes.

El qüestionari

El qüestionari s’estructura en quatre blocs. El primer recull el perfil de les persones enquestades amb preguntes sobre les característiques sociodemogràfiques dels/de les veïns/es i el nivell de relació que posseeixen respecte el barri.

El segon bloc se centra en mesurar nivell de percepció de la imatge del barri i identificar els aspectes prioritaris d’interès general. El tercer bloc s’endinsa  en conèixer les inquietuds i les propostes de millora sobre el carrer Orquídies, que és la principal via de circulació del barri de La Llosa i es troba subjecte a un estudi de remodelació cabdal. Finalment, el quart bloc aborda la valoració genèrica de Cambrils.