El termini per presentar les sol·licituds és del 25 de novembre al 4 de desembre. L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva a la ciutat.

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Cambrils Esport

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria per l’atorgament de subvencions per finançar el desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i les entitats esportives durant l’any 2020.  L’objectiu d’aquest programa de subvencions és promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva a la ciutat.

Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds a partir de demà, 25 de novembre, i fins el 4 de desembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.cambrils.cat) en model normalitzat i amb la documentació requerida a la convocatòria.

La dotació pressupostària màxima de la convocatòria de subvencions és de 48.986 euros, que es dividiran en tres línies: promoció de l’esport base (38.374,4 euros), promoció de l’esport federat (9.593,6 euros) majors de 18 anys) i suport a activitats  de celebració d’aniversaris significatius (1.000 euros).

Aquesta convocatòria correspon al primer programa previst a les bases reguladores de subvencions en matèria esportiva, aprovades per la Junta de Govern Local el passat 6 de novembre, que fixen el criteris i regulen el procediment per a la concessió d’aquestes ajudes del Servei Municipal d’esports.

Les bases contemplen cinc programes de subvencions per finançar les activitats esportives i els esdeveniments esportius que es realitzin a Cambrils i que porten a terme les entitats esportives, els centres educatius i entitats vinculades i persones físiques o jurídiques, a més de donar suport a la participació en competicions d’àmbit internacional.

La regidora d’Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha explicat que la voluntat de l’Ajuntament és fomentar l’esport com a element de cohesió social i formatiu, promocionar l’esport base, l’esport femení i del conjunt de la ciutadania amb diferents equipaments i programes esportius amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població.

En aquest sentit, les subvencions donen suport als projectes que porten a terme les associacions, entitats jurídiques, persones físiques i societats i reforcen les accions del projecte de Destinació de Turisme Esportiu.

Les subvencions es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.