Les persones o entitats interessades en aquests ajuts poden presentar les sol·licituds fins el dia 13 d’octubre

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats i particulars que duguin a terme activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils que complementin o supleixin la competència municipal.

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 13 d’octubre de 2020. Les peticions s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent.

Podeu trobar tota la informació de la convocatòria a la pàgina web del Departament de Cultura i a l’àrea d’Ajuts i Subvencions de la Seu electrònica de l’Ajuntament, al següent enllaç:  Subvencions culturals 2020 - Tauler d'anuncis.

Els objectius de les subvencions són millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local, i estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívico-cultural.

Alhora, l’Ajuntament vol promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu, possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu de la ciutat, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals de les entitats o bé a programes d’activitats específiques o extraordinàries. Podeu consultar els criteris per a la valoració de les sol·licituds i altres informacions a les bases reguladores i al decret de convocatòria.

Tramitació electrònica

L’Ajuntament ha posat en marxa el servei d’ajuda a la tramitació electrònica OAC 360º per resoldre dubtes o incidències. Es pot contactar amb el servei a trucant al telèfon 977794557 entre les 8 i les 20 hores o bé omplint  aquest formulari o enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat per sol·licitar una trucada. El servei dona suport a les persones usuàries en temes com l’ús del certificat digital, l’obtenció de l’idCat mòbil, la presentació de sol·licituds o qualsevol consulta relacionada amb la seu electrònica.