Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar telemàticament les seves sol·licituds fins el 18 de maig

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats i particulars que duguin a terme activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils que complementin o supleixin la competència municipal.

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 18 de maig de 2023.  Les peticions s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent.

Podeu trobar tota la informació de la convocatòria a la pàgina web del Departament de Cultura i a l’àrea d’Ajuts i Subvencions de la Seu electrònica de l’Ajuntament, al següent enllaç: Subvencions culturals 2023.

Els objectius de les subvencions són millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat, donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local i estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívic-cultural.

Alhora, l’Ajuntament vol promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu, possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu, de la ciutat, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Els ajuts econòmics aquest any es divideixen en 3 línies:

Línia A. Subvencions de funcionament a les entitats culturals i festives del municipi, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries amb l’objectiu de promoure el teixit associatiu, l’activitat de recerca, formació i creació artística i la participació activa de la ciutadania en la cultura.

Línia B. Subvencions a entitats culturals i festives per a activitats culturals, projectes creatius, de recerca o de difusió cultural puntuals que es duguin a terme al municipi de Cambrils o el beneficiïn especialment.

Línia C. Subvencions a persones físiques i jurídiques i empreses del sector cultural, per a activitats culturals, projectes creatius, de recerca o de difusió cultural puntuals que es duguin a terme al municipi de Cambrils o el beneficiïn especialment.

La gestió de la documentació s’ha de realitzar per tramitació electrònica. L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de suport a la tramitació electrònica de les sol·licituds, l’obtenció de certificats digitals i altres temes relacionats amb gestions a realitzar a través de la seu electrònica. Les persones interessades es poden posar en contacte amb el servei a través del telèfon 977 79 45 57 de  8 a 20 hores o el correu electrònic suportoac@cambrils.cat.