Les sol·licituds es podran presentar del 23 de març al 3 d’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o de manera electrònica. Són subvencions per contribuir al pagament de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils està a punt d’obrir la convocatòria de subvencions per contribuir a cobrir despeses bàsiques de la llar de persones majors de 65 anys jubilades o pensionistes que reuneixin els requisits generals i específics detallats a les bases.

Els ajuts estan destinats a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer. Per poder accedir a la convocatòria serà imprescindible presentar els rebuts originals pagats pel banc del lloguer, crèdit hipotecari o subministraments corresponents del període comprès entre els mesos de juliol a desembre de 2019.

Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds del 23 de març al 3 d’abril, en imprès normalitzat, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament o a la Seu Electrònica. Cal demanar cita prèvia a través del següent enllaç https://citaprevia.gestorn.com/cambrils, o per telèfon trucant al 010 des de Cambrils o al 977 79 45 79 des de fora del municipi, a partir del dia 9 de març.

La dotació total prevista és de 20.000 euros, que es distribuiran entre les sol·licituds admeses, segons la situació econòmica de la unitat familiar, amb una quantitat individual màxima de 100 euros per persona beneficiària. L’any passat es van beneficiar d’aquestes subvencions un total de 133 persones.

De manera complementària, l’empresa Comaigua, gestora del servei d’aigua municipal, aplicarà als beneficiaris d’aquesta subvenció les ajudes previstes al Fons de Solidaritat per a persones majors de 65 anys, en base al conveni signat amb l’Ajuntament.