Aquests dispositius i l'accés a Internet són imprescindibles per seguir el curs acadèmic amb èxit, especialment en les condicions actuals. L'acció de l’àrea d'Educació de l'Ajuntament complementa la tasca de la Generalitat i dels programes i centres municipals per garantir la igualtat d'oportunitats.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

Durant aquest curs escolar marcat per la pandèmia, l’àrea d’Educació de l'Ajuntament de Cambrils, coordinadament amb els Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, ha lliurat més de 100 tauletes i/o connectivitat a l’alumnat dels centres i serveis educatius del municipi que no disposaven d'aquest recurs imprescindible per poder seguir el seu procés d’aprenentatge.

Amb coordinació amb el departament de Benestar Social de l'Ajuntament i a través del Servei d'Atenció Diürna (SADI) i amb la informació aportada per les direccions dels diferents centres i programes, s'ha pogut arribar a tots els i les alumnes del municipi amb aquesta necessitat. El lliurament es fa mitjançant una fórmula de servei de préstec que inclou el manteniment i que dura tot el curs escolar.

Han estat beneficiaris alumnes dels centres de primària i secundària del municipi, complementant així la tasca del departament d'Educació de la Generalitat i també dels programes i centres municipals com l'Escola d'Adults Rosa dels Vents, els PFI-PTTs de Vendes , Cuina i Jardineria ubicats a l'Escola d'Hoteleria, la Unitat d'Escolarització Compartida, UEC de Cambrils, i el Curs professionalitzador d'Atenció Sociosanitari que es realitza des del mateix departament municipal.

L'Ajuntament seguirà amb aquest repartiment per als infants i joves que no tenen accés a aquest recurs tecnològic sense el qual, amb les condicions actuals, és molt difícil seguir un curs acadèmic amb garanties d'èxit. Aquesta acció s’emmarca en les polítiques socials i per garantir la igualtat d'oportunitats que desenvolupa el Departament d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament de Cambrils.

Tant des de l'Oficina Municipal d'Escolarització, com des del Pla d'Entorn i el Servei de Suport a l'Escolarització, l'Escola d'Adults i els diferents programes i plans de formació per a persones aturades es treballa contra la segregació, les desigualtats i la falta d'equitat derivada de les situacions socioeconòmiques personals i familiars per tal que realment l'educació i la formació permanent esdevinguin instruments d'igualtat d'oportunitats i obrin portes a millorar les condicions de vida de la ciutadania.