El nou procediment inclou els tendals, els para-sols, les gandules, les escoles nàutiques, el lloguer d'embarcacions i els llits elàstics. El concurs públic per a l’atorgament de les autoritzacions municipals complementa l’adjudicació de les guinguetes de l’any passat, amb la licitació de 26 lots més. Les empreses interessades tenen temps de presentar les seves ofertes fins el dia 31 de març a les 15 hores.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals
  • Serveis associats: Platges de Cambrils

El Departament de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'explotació dels serveis de temporada a les platges del municipi pels anys 2022-2026.

Aquest nou concurs públic inclou els serveis de lloguer de para-sols, tendals, gandules i embarcacions amb i sense motor, escoles nàutiques i llits elàstics repartits en diferents ubicacions de les diferents platges de Cambrils.

La nova licitació complementa l'adjudicació de les guinguetes impulsada l'any passat. L'objectiu és regularitzar totes les instal·lacions de temporada incloses al Pla d'Usos de les platges de Cambrils i oferir uns serveis de qualitat, respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge del litoral del municipi.

Les empreses interessades en explotar aquests serveis de temporada poden presentar les seves ofertes a través de la seu electrònica fins el dia 31 de març a les 15h.

Els plecs de clàusules tècniques i administratives de la licitació amb els condicionants generals i particulars, les ubicacions de cadascuna de les instal·lacions, els plànols, els imports dels cànons i la resta d'informació es poden trobar als següents enllaços del Perfil del  Contractant de l’Ajuntament de Cambrils:

-          Escoles nàutiques:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=97905018

-          Gandules, para-sols, lloguer embarcacions i llits elàstics:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=97974093