L’actuació també inclou la reparació de diferents trams del passeig marítim de llevant i la pavimentació d’un parterre de la platja de Vilafortuny

  • Categoritzat com: Comunicació Sostenibilitat

El Departament de Serveis de l’Ajuntament de Cambrils ha començat les obres d’arranjament de diverses instal·lacions del passeig llevant que s’havien deteriorat per l’ús, l’envelliment i els agents corrosius propis de l’espai. L’actuació consisteix en la renovació de pont de fusta de la riera de Maspujols, la reparació de diferents trams del passeig marítim i la pavimentació del parterre de la platja de Vilafortuny.

Per una banda, s’han substituït tots els taulons del pont de fusta de la riera de Maspujols, que estaven malmesos pel pas del temps i l’ús intensiu de la infraestructura, situada en un dels principals espais públics d’oci i esbarjo de Cambrils.

Per altra banda, l’empresa adjudicatària també està treballant en la retirada de les tarimes de fusta deteriorades de la zona de la platja del Cavet i la seva substitució per paviment de lloses de formigó, donant continuïtat al passeig existent.

A més, s’han adequat les rasants i s’ha canviat el paviment de la zona on conflueixen vianants del passeig amb vianants que creuen l’avinguda Diputació i els ciclistes que s’incorporen al carril bici. L’objectiu és fer més accessible aquest espai de transició i evitar conflictes entre les diferents persones usuàries.

Finalment, s’ha previst pavimentar un parterre de sorra de la platja de Vilafortuny, ubicat entre el mur de la platja i el passeig. Les obres estan adjudicades a l’empresa BOSIR, SA per un import de 58.968 euros (IVA inclòs).