El projecte contempla la calçada, la vorera i la xarxa d’enllumenat i pluvials del tram comprès entre el c. Pere Moretó i l’av. Nova Augusta

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública Sostenibilitat

El Departament de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat les obres d’urbanització parcial de tram de 70 metres que quedava pendent del carrer Camí de la Creu. El projecte contempla la construcció de la calçada i una vorera de 4 metres de la franja compresa entre el carrer Pere Moretó i l’avinguda Nova Augusta.

També es pintaran dos passos de vianants (tocant a la rotonda de l’avinguda Nova Augusta i tocant a la cruïlla del carrer Pere Moretó), es col·locarà senyalització vertical, s’instal·larà la xarxa d’enllumenat i la xarxa de pluvials i es desplaçaran les columnes de formigó i fusta de la línia aèria de baixa tensió. L’obra, que ha començat a principis de juny, té un cost de 64.570 euros i el termini d’execució és de dos mesos.

L’actuació es realitza en previsió de la futura urbanització del Pla de Millora Urbana 1 (PMU-1). Tal com marca el POUM, l’altra meitat del carrer quedarà afectada per aquest Pla i  anirà a càrrec del promotor que urbanitzarà la zona.  Aquest tram de calçada, ara asfaltat provisionalment, passarà a tenir dos carrils i una línia d’aparcament a la banda del PMU-1.