L’Ajuntament de Cambrils ha estat un dels primers en utilitzar aquesta eina de presentació electrònica d’ofertes de contractació. La plataforma de licitació ja està en funcionament a la corporació i als seus organismes autònoms i properament arribarà a les empreses municipals. La relació telemàtica agilitza els tràmits, millora la transparència i permet exigir el compliment de criteris de responsabilitat.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’Ajuntament de Cambrils ha estat pioner en la implantació del sistema de contractació electrònica e-Licita mitjançant  l’adhesió al servei e-Contractació del Consorci AOC, que utilitza la Plataforma de Serveis de Contractació Publica de Catalunya (PSCP).

L’Ajuntament ha escollit aquesta eina perquè és gratuïta i aporta totes les garanties de control i seguretat legalment exigibles en tot procés de contractació, sense haver de recórrer a l’ús de plataformes privades, que impliquen un cost per les arques municipals. Amb la implantació d’aquest sistema l’Ajuntament dóna compliment al contingut de la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic. Podeu accedir a la plataforma clicant aquí.

Des del primer dia en què el consorci AOC va posar a disposició de les administracions locals l’eina de presentació d’electrònica d’ofertes de contractació, l’Ajuntament de Cambrils ha fet ús d’aquest servei, essent un dels primers ajuntaments en adaptar la presentació electrònica d’ofertes a les contractacions municipals.

El gener de l’any 2017 l’Ajuntament de Cambrils ja va posar en marxa el perfil del contractant a través de l’e-Licita per publicar les licitacions però les empreses no podien presentar les seves ofertes electrònicament. Des del mes de març d’aquest any, amb la implantació de la tramitació electrònica de les licitacions, s’obre la possibilitat de presentar les ofertes a través del perfil del contractant. Des de llavors ja s’han incorporat al perfil dues licitacions per via electrònica i també s’ha començat a treballar amb els contractes menors.

La contractació pública electrònica facilitarà la reducció de la contractació directa, l’agilització dels tràmits dels procediments amb publicitat, un seguiment més rigorós de la contractació i especialment el compliment dels objectius marcats en contractació pública sostenible. Les eines corporatives homogeneïtzaran l’activitat de tota la organització municipal.

La incorporació d’aquests canvis comporta transformar la contractació pública i permet, d’una banda, millorar la transparència i, de l’altra, exigir, a través dels concursos públics, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims per a les empreses licitadores en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.

Disposar d’una plataforma de licitació electrònica suposarà un canvi de paradigma, atès que el propi mitjà, permetent una simplificació en la tramitació que comportarà una menor burocràcia, complirà les finalitats d’incrementar la transparència, l’eficiència, agilitat i objectivitat en el desenvolupament de tot el procés de contractació, des del moment de la publicació dels anuncis de licitació i documents associats, fins al procés de valoració d’ofertes i resolució o acord de l’òrgan competent.

L’afavoriment de la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilitarà l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic, respecte a la política de foment de la contractació pública amb aquest àmbit del teixit empresarial.

A la nova plataforma s’hi incorporarà tota la informació del perfil del contractant, on es troba tota la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l’Ajuntament de Cambrils, els seus organismes autònoms i properament s’implantarà també a les Empreses Municipals.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que “la implantació de la contractació electrònica, automatitzant el procediment de licitacions i contractació per via telemàtica, garanteix, agilitat, eficiència i els principis bàsics de la contractació pública (llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no-discriminació i igualtat de tractament entre els candidats) amb l’objectiu de reduir els costos, optimitzant així el procés de compres i contractació”.