Els cursos s’adrecen a persones treballadores en actiu i estan subvencionats pel Consorci per la Formació Contínua. Són quatre formacions sobre atenció al client en anglès, comptabilitat avançada, optimitzar una botiga i cures auxiliars d’infermeria en geriatria. L’objectiu és millorar les competències professionals de les persones participants i la competitivitat de les empreses.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació Ocupació
  • Serveis associats: Educació

L’Ajuntament de Cambrils ofereix quatre nous cursos de formació professional, adreçats a persones treballadores en actiu que es realitzen en col·laboració amb l’entitat social de formació Femarec i estan subvencionats pel Consorci de Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

L’objectiu general d’aquesta formació és mantenir l'ocupabilitat de treballadors/res en actiu, així com la seva promoció mitjançant la millora i reciclatge de les seves competències professionals, del que se'n deriva la millor competitivitat de les empreses. Els cursos es portaran a terme a l’Ateneu Juvenil (avinguda Horta de Santa Maria, 14).

Els quatre cursos

Les quatre formacions són: atenció al client del peti comerç en anglès, comptabilitat avançada,  optimitza la teva botiga i cures auxiliars d’infermeria en geriatria.

El curs d’atenció al client en llengua anglesa, de 30 hores, inclourà cinc unitats didàctiques amb estratègies d’interacció oral, vocabulari específic en les relacions comercials, usos i estructures habituals en l’atenció al client, i altres continguts per capacitar a les persones participants per afrontar-se a les situacions comercials més habituals.

El curs de comptabilitat avançada, de 60 hores, donarà una visió global i integradora de la comptabilitat, situarà la comptabilitat dins les tasques administratives i financeres i definirà la relació entre comptabilitat i finances. L’alumnat rebrà formació sobre els immobilitzats, les provisions i deterioraments de valor, l’operació en moneda estrangera,  els valors mobiliaris i la comptabilització de l’impost de societats.

El curs sobre com optimitzar una botiga, de 12 hores, ensenyarà a planificar de manera estratègica l’espai per aconseguir una major rendibilitat i augmentar les vendes.

Finalment, l’alumnat del curs de cures auxiliars d’infermeria en geriatria, de 20 hores, aprendrà a humanitzar el tracte amb el malalt, detectar les necessitats del pacient i de les persones dependents, quins són els passos a seguir davant d’una emergència, maniobrar en situacions de desobstrucció, tractament de vies respiratòries, hemorràgia i possibles traumatismes, i conèixer les síndromes geriàtriques, entre altres.

Les inscripcions dels cursos es poden fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça de l’Ajuntament, 4). Les persones participants han de ser treballadors en actiu del Règim general o autònoms, a partir de 18 anys, excepte en el curs de Comptabilitat avançada, que també permet la inscripció de persones aturades. Els alumnes que superin els cursos rebran un diploma d’aprofitament.