L’empresa adjudicatària ha presentat la metodologia i el calendari en una sessió oberta a tot el personal funcionari, laboral i eventual. El procés durarà 10 mesos i la mateixa consultora externa farà el seguiment de la implantació. Donar resposta a aquesta demanda històrica dels treballadors municipals era un dels compromisos del govern.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda

El govern de Cambrils ha posat fil a l’agulla per engegar el procés de creació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i ens dependents. L’empresa adjudicatària del contracte de serveis va presentar ahir dijous la metodologia i el calendari d’execució de la RLT davant dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, en una sessió on es van poder plantejar preguntes i dubtes.

Prèviament, també ha presentat la metodologia als grups de l'oposició, la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.

La Relació de Llocs de Treball és una instrument per ordenar i classificar tots el personal municipal d’acord amb les necessitats dels serveis i definir la feina a desenvolupar a cada lloc.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha recordat que donar resposta a aquesta demanda històrica és un compromís del govern des del començament perquè és una eina imprescindible pel bon funcionament de l’Ajuntament. “Des del minut zero que treballem en la RLT, que millorarà la planificació, l’eficiència i la transparència en la gestió dels recursos humans”, ha assegurat Mendoza.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha afirmat que la voluntat del govern és vetllar per afavorir la total transparència del procés i definir una nova política organitzativa per millorar la coherència entre els diferents llocs de treball de l’Ajuntament, aconseguint així una major eficàcia i efectivitat. El regidor també ha destacat que, una vegada s’aprovi la RLT, la mateixa empresa s’encarregarà de fer el seguiment de la seva implantació. “Aquesta participació de l’empresa adjudicatària a la Taula de Negociació entre el govern i el comitè d’empresa garantirà l’aportació d’una visió objectiva externa, tant durant la realització com durant la implantació del projecte”, ha explicat. Per acabar, Gila ha apuntat que s’han planificat de forma concreta i precisa les diferents activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases previstes del projecte.

El calendari d’execució preveu que el procés de creació de la RLT acabi el setembre de l’any que ve. Els treballs començaran amb la fase de recollida d’informació a través de qüestionaris i entrevistes per analitzar la situació organitzativa actual.

Amb aquesta informació, la consultora valorarà els llocs, farà un estudi organitzatiu i elaborarà fitxes descriptives dels llocs de treball que inclouran la identificació del lloc, la dedicació horària estàndard, les funcions genèriques del lloc, les condicions de treball i la provisió del lloc (requisits i mèrits).

A partir d’aquí, l’empresa realitzarà propostes de millora i definirà una proposta d’organigrama, consensuada amb un Comitè de Valoració Paritari, que es constituirà en les properes setmanes.

L’última fase serà la implantació de la RLT, que també comptarà amb la participació de l’empresa adjudicatària.