Les sol·licituds a la convocatòria es podran presentar a l’OAC des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre. Són ajuts per alumnes de 4 a 18 anys empadronats a Cambrils que s’hagin matriculat al programa oficial de l’EMMC i es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Escola de Música Educació

Les sol·licituds a la convocatòria es podran presentar a l’OAC des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre

La convocatòria de subvencions pels curs 2013-2014 de l’Escola de Música de Cambrils (EMMC) s’obrirà de l’1 de juliol al 15 de setembre. Són ajuts per alumnes de 4 a 18 anys empadronats a Cambrils que s’hagin matriculat al programa oficial de l’EMMC (nivells iniciació, elemental, aprofundiment d’elemental i mitjà) i es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida. El pressupost destinat a la convocatòria és de 10.000 euros.

Les subvencions s’atorgaran segons els ingressos de la unitat familiar i l’expedient acadèmic de l’alumne, entre altres criteris de baremació. Les bases i la sol·licitud es poden trobar a l’OAC, a l’Escola de Música i a la seu electrònica.

L’import de les subvencions, que en cap cas podrà superar el 50% del cost total de l’ensenyament, dependrà del nombre de sol·licituds rebudes i de la puntuació obtinguda per les famílies en el procés de baremació.

Per ampliar aquesta informació amb els requisits per optar als ajuts, el procés i criteris de baremació, la documentació a aportar i altres detalls podeu consultar les bases de la convocatòria.