L’entitat municipal necessita un/a responsable de l’oficina i un/a arquitecte tècnic. Les persones interessades es poden inscriure a l’oferta fins el 16 de juny.

  • Categoritzat com: Comunicació Ocupació
  • Serveis associats: Ingesol EPEL Ocupació

L’entitat Pública Empresarial Local Ingesol ha obert dos processos de selecció de personal per a les vacants de responsable de l’Oficina Local d’Habitatge i d’arquitecte tècnic de l’Oficina Local d’Habitatge. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 16 de juny de 2019. Per optar a les ofertes de feina cal donar-se d’alta a la Borsa de Treball Municipal mitjançant aquest formulari i inscriure’s a la convocatòria desitjada a través del mateix web (si són persones residents a Cambrils), trucant al 977 30 74 01 (Borsa) o enviant un correu electrònic a BTM@cambrils.cat (si són d’altres poblacions).

El perfil que es busca per la vacant de responsable de l’Oficina Local d’Habitatge és una persona amb formació tècnica en dret i especialització amb dret de l’habitatge, amb coneixements del paquet office i gestió telemàtica entre administracions i experiència en polítiques d’habitatge, atenció a la ciutadania i gestió de serveis públics. La persona seleccionada serà la responsable de les actuacions del personal i la gestió del servei, la promoció i implementació de polítiques d’habitatge, l’atenció al ciutadà, i la redacció d’informes tècnics i memòries, entre altres.

Les persones que vulguin optar a la plaça d’arquitecte tècnic hauran d’estar en possessió de la diplomatura o grau d’arquitecte tècnic. També es valorarà el domini del paquet office, autoCAD, Revit, TCQ (Control de Qualitat i Pressupostos) i gestió telemàtica entre administracions, així com l’experiència en polítiques d’habitatge, atenció a la ciutadania i certificats i cèdules, entre altres. La seva feina consistirà en atendre la ciutadania, promocionar i implementar polítiques d’habitatge, informar i tramitar expedients de subvencions, informes tècnics, memòries valorades, certificats i cèdules, entre altres.

La resta de requisits tècnics i formatius de les dues places es poden consultar a través de la Borsa de Treball Municipal de l’Ajuntament de Cambrils. Las dues places són de jornada completa partida de 40 hores setmanals.

La nova Oficina Local d’Habitatge obrirà al Forn del Tallero i permetrà centralitzar les polítiques en matèria d’habitatge que ara s’ofereixen des de diferents punts i ampliar el catàleg de serveis a la ciutadania.