També s’ha intervingut sobre els trams del passeig Albert i la plaça del Setge. Les obres, adjudicades per 91.000 euros, van començar el 16 de setembre. Els treballs es financen íntegrament amb una subvenció directa del Ministeri de Cultura de 200.000 euros que cobreix les dues fases.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

La restauració de la muralla i la Torre del Bou de Cambrils ha finalitzat. L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i el regidor de Planificació de Ciutat i Cultura, Francesc Garriga, han realitzat avui la visita de final d’obres, acompanyats del director del Museu d’Història de Cambrils, Gerard Martí, i l’arquitecte de l’Ajuntament responsable de l’obra, Ruben Heras.

Els treballs de restauració, realitzats per paletes, arqueòlegs i restauradors, s’han pogut realitzar íntegrament gràcies a una subvenció directa de 200.000 euros atorgada per l’Estat el 2011 a través del Ministeri de Cultura  actualment ja ingressada.

La primera fase, que es va portar a terme del març al maig del 2013, va intervenir sobre el portal del carrer Major, el portal del carrer Castlà, les restes de la Torre del Biel i la part exterior i neteja de la Torre del Bou. Podeu ampliar la informació de la primera fase clicant aquí.

La segona fase de la restauració de la muralla medieval i l’interior de la Torre del Bou a la Plaça del Setge es va iniciar el passat mes de setembre. Els treballs han recuperat part de l’estructura de nivells interns de la torre i permeten mostrar el seu ús com element defensiu, que va perdre en convertir-se en presó. Aquesta segona fase, també s’ha centrat en la cantonada nord-est de l’antic recinte emmurallat que, a més de la finalització de la restauració interior de la torre carlista, inclou els trams de muralla del passeig Albert i la plaça del Setge. 

Dos trams de la muralla ja enllestits

El tram del passeig Albert s’ha restaurat per aconseguir una visualització similar a la del tram nord, on els estudis arqueològics han demostrat que podria ser d’una època diferent. Els resultats dels sondejos  realitzats per restauradors i arqueòlegs, han permès un repicat manual del revestiment de morter de calç que recobreix pràcticament tota la muralla en aquesta zona i l’han deixat ben visible en la seva composició de mamposteria. A més, s’ha actuat en aquells punts que havien patit alteracions, ja sigui per pèrdua de material a la junta o perquè s’han fet obertures actualment ja tapiades. Durant els estudis desenvolupats en la fase prèvia, en el tram adjacent de sis metres a la Torre del Bou, també s’han detectat restes d’estucat sembla ser del segle XIX que s’han restaurat i consolidat.

La muralla de la plaça del Setge no presenta tanta integritat ni uniformitat com la del passeig Albert. En aquest tram s’ha retirat algun baixant encastat al mur que ja no serveix i s’han eliminat objectes metàl·lics de les parets recents. Aquesta neteja ha permès localitzar un tram molt concret probablement íntegre, de la fonamentació a les espitlleres, que s’haurien de datar abans de la construcció de l’actual Torre del Bou. L’operació de singularització volumètrica de la torre i les petites operacions de manteniment i conservació ja possibiliten una lectura més digna i adequada de la singularitat del monument. Amb aquesta finalitat, també s’ha enderrocat la part superior del perfil d’una coberta inclinada que entorpia la visió de la Torre del Bou.

Restauració i consolidació de la Torre del Bou

La segona fase ha permès acabar la restauració del tram de façana situat entre muralles i la recuperació dels espais interiors ja iniciada en la primera fase, que va consistir en els arranjaments exteriors, la neteja i la reconstrucció d’elements forjats i escales.

Per poder mostrar tots els nivells interns i evitar que la torre se segueixi degradant, s’ha eliminat la volta que tancava l’accés a la part de dalt de la torre i que fou construïda al segle XIX per convertir l’edifici en presó. Impedia el correcte manteniment, anul·lava el nivell inferior d’espitlleres, deixant-les inservibles i cegava també la porta d’accés original de la torre trobada al primer pis que comunicava amb l’interior del recinte emmurallat.

La intervenció valenta permet explicar els dos usos que ha tingut la torre. En primer lloc com a element integrat al sistema defensiu de les muralles de la població, amb accés des del recinte emmurallat,  i, posteriorment, quan va perdre el caràcter defensiu, com a presó al nivell inferior, amb l’obertura de la porta al passeig Albert i la finestra al mur nord.  D’aquest darrer moment també cal destacar l’aparició de grafits als murs perimetrals de la presó fets amb llapis o carbonet. Són de finals del segle XIX i foren realitzats pels presoners que passaren llargues estades dins de la presó. Han estat tractats adequadament pels restauradors i actualment es troben en procés d’estudi.

Cal recordar que el conjunt on s’intervé es troba catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya que és qui vetlla pel correcte desenvolupament de les intervencions a aplicar en cada monument. Els treballs han estat coordinats per l’àrea de Planificació de Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de Cambrils amb la implicació directa del Museu d’Història de Cambrils que serà qui gestionarà la visita a l’espai. La museïtzació de la torre es portarà a terme en el marc d’un posterior projecte en cas de trobar finançament, tot i que actualment ja s’hi ha fet arribar l’electricitat imprescindible per poder garantir la visita al monument.