Fins el 8 d’agost es pot consultar el projecte i fer al·legacions

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública Obra Pública

El futur Passeig Charles Darwin de Cambrils comença a prendre forma. Fins el proper 8 d’agost es pot consultar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu d’Obres del Passeig Charles Darwin de Cambrils a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils i al departament d’Obres Públiques.

L’àmbit d’actuació del projecte, realitzat per l’àrea d’Obra Pública de l’Ajuntament, és el marge dret de la Riera d’Alforja des de la font del Mil·lenari fins a la futura estació del tren, limitant al nord amb l’autopista AP7, a l’oest amb el Parc del Pinaret i a l’est amb la riera d’Alforja. En concret afecta una superfície de 18.983 m2.

 

 

Els treballs suposaran la renovació total de la urbanització i consistiran principalment en demolicions, moviment de terres, pavimentació, millora de la senyalització i clavegueram, renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic i dels serveis soterrats d’energia elèctrica, a més de la instal·lació de mobiliari urbà i jardineria.

L’avinguda tindrà una zona enjardinada, dos carrils de circulació rodada, una franja d’aparcament en línia, una  zona enjardinada amb arbustos, un carril bici, una vorera de quatre metres d’amplada i un tercer espai enjardinat fins a la tanca del Parc del Pinaret.

 

 

El nou passeig, que actualment és una calçada asfaltada, connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb la futura estació del corredor del mediterrani, que s’està construint a la zona esportiva municipal. La posada en funcionament del nou traçat ferroviari farà augmentar la intensitat del trànsit de vianants, ciclistes i vehicles per aquesta via, que es convertirà en la porta d’entrada a Cambrils per les persones que arribin en tren a la ciutat.