L’alcaldessa ha rebut als alumnes a la Sala de Plens i ha respost les seves preguntes

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha rebut avui als joves de Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Cambrils, que han visitat l’Ajuntament en el marc del programa Descobreix Cambrils adreçat als centres educatius. L’alcaldessa els ha explicat la seva feina i la dels regidors i regidores i el funcionament de l’administració local, ha escoltat les seves inquietuds i demandes i ha contestat nombroses preguntes de temes molt diversos.

L’objectiu de la UEC és garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat de secundària amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. L’escolarització a la UEC comporta una escolarització compartida amb el centre docent on l’alumne/a estigui matriculat.

Des  de  l’any  2000,  la  UEC  de  Cambrils  ha  atès a diferents  alumnes  de  secundària, amb una  metodologia  adaptada  a  les  diferents  necessitats  educatives  d’aquest  col·lectiu  especial  d’alumnat, potenciant  aspectes  com una  formació  més  manipulativa a  través  dels  tallers,  i una  atenció  més  individualitzada  a  través  de  les  tutories  individuals.

Aquesta metodologia  de  treball  possibilita que  l’alumnat  recuperi  la  il·lusió i  l’interès  pel fet  educatiu, i, en conseqüència,  disminueixi l’índex  d’absentisme escolar.