Durant la reunió es va sotmetre a debat el programa “Estenedor” del Departament de Joventut de l’Ajuntament per incloure les seves propostes. Com a resultat de les votacions es durà a terme una activitat de cinema organitzada per joves corresponsals.

  • Categoritzat com: Comunicació Joventut

Els i les Corresponsals Joves de Cambrils van celebrar la primera trobada de l’any el passat dimarts 28 de febrer a l’Ateneu Juvenil. Aquest projecte del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils respon al programa de dinamització als instituts, que és cabdal en l’etapa inicial en què els i les més joves comencen a conèixer les polítiques de joventut.

La regidora de Joventut, Natàlia Pleguezuelos, ha afirmat que aquesta és una aposta important d’aquest mandat per donar espai i veu a joves de 12 a 17 anys. La regidora també ha destacat la bona predisposició dels equips dels centres educatius de secundària per facilitar que l’equip de Joventut hi pugui ser present per promoure la proactivitat dels alumnes també fora del centre.

A diferència de les trobades d’altres edicions, en aquesta ocasió es va realitzar una única reunió amb tots els cursos dels quatre instituts del municipi, des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, amb l’objectiu d’afavorir els llaços d’unió i la coneixença entre el grup.

Al llarg de la sessió es van presentar resultats de votacions que s’havien dut a terme en l’edició anterior, com el hashtag identificatiu del grup (#laveujove), amb el qual s’identificaran totes les publicacions del programa a les xarxes socials.

Durant la reunió també es van sotmetre a votació les propostes de l’any passat de possibles activitats per a fer entre corresponsals. Com a resultat de la votació, es durà a terme una activitat de cinema, que organitzaran els i les mateixes Corresponsals, amb l’objectiu d’afavorir el vincle en el grup.

A més, es va debatre el programa “L’Estenedor” per incloure propostes dels i les joves en les activitats d’aquest estiu.

L’objectiu del programa Corresponsals Joves, previst al del Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2020, és establir un canal de comunicació directe entre els i les joves i el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils. La figura dels i les corresponsals permet, d’una banda, informar dels recursos existents a Cambrils en matèria de joventut i, per l’altra, recollir les inquietuds i demandes d’aquest col·lectiu.