La Cooperativa també decideix anticipar les anualitats corresponents als anys 2025 i 2026 que preveu l’acord de refinançament. En total es desemborsaran 15 milions d’euros.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

La plataforma d’afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, l’Ajuntament de Cambrils, la Generalitat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),  l’Associació de Seccions de Crèdit (ASC) i la Cooperativa de Cambrils han fixat el 5 d’agost com la data a partir de la qual els creditors de l’extinta secció de crèdit de la cooperativa de Cambrils començaran a rebre una part dels seus saldos creditors. A partir d’aquell dia s’iniciarà el desemborsament de les quantitats corresponents al 40% dels saldos creditors, més les anualitats corresponents als anys 2025 i 2026 incloses en l’acord de refinançament aprovat el passat mes de març.

Aquesta decisió es va prendre aquest dijous en una reunió de treball entre totes les institucions implicades i després de confirmar la disposició d’un total de 15 milions d’euros en recursos que es desglossen de la manera següent: 10 milions d’un préstec de l’ASC, que compta amb un aval de fins al 75% atorgat per la Generalitat; un préstec participatiu de 3 milions d’euros atorgat per Avançsa i d’una sèrie de préstecs de capitalització de l’ICF; i 2 milions d’euros més que provenen de la subrogació d’una part de la cartera creditícia de l’extinta secció de crèdit per part de diferents entitats bancàries.

Comissió de seguiment

Durant la trobada d’ahir, també es van emplaçar a constituir durant els propers dies la comissió de seguiment de la qual en formaran part  a més dels representants dels titulars dels passius financers de la cooperativa, representants del sector cooperatiu agrari (FCAC i ASC). L’objectiu d’aquest òrgan serà vetllar per l’execució del pla de viabilitat de la cooperativa, tal com va aconsellar l’expert independent designat pel Registre Mercantil per analitzar la viabilitat del pla elaborat per la cooperativa, i assentar les bases de la interrelació dels creditors amb la cooperativa que serà a llarg termini, atesa la durada del retorn del total dels passius financers.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, considera que s’ha assolit un repte necessari: que les persones afectades comencin a cobrar els seus diners. Això era el principal, després que s’aconseguís evitar el concurs de creditors. L’alcaldessa ha afegit que cal, però, que totes les parts afectades continuïn treballant i vetllant per aconseguir que els impositors recuperin els seus estalvis i, alhora, que la Cooperativa Agrícola superi la situació.