El programa formatiu, creat per la Generalitat, es dirigeix a famílies amb fills de 6 a 12 anys

  • Categoritzat com: Comunicació

Els Centres Oberts de Cambrils han organitzat un cicle de sis tallers per pares i mares de nens/es de 6 a 12 anys. Aquesta acció s’emmarca en el programa “Créixer en família”, promogut per  la Secretaria de Família, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu el potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors.

Es tracta d’un espais d'intercanvi d'experiències entre pares i mares amb fills i filles d'edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho.

L’activitat va començar ahir i continuarà durant 5 dimecres consecutius de 17 a 19 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural, i hi  participen un màxim de 25 famílies d’infants usuaris d’aquest servei municipal.

Centres Oberts Municipals Alba i Alba Mar

Un total de 176 infants participen de les activitats de Centre Obert. Aquest és un servei social bàsic, garantit per la Cartera de Serveis Socials, que es presta fora de l’horari escolar, i entre altres funcions, dóna suport, estimula i potencia l’estructuració del desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges i l’esbarjo.

Aquest servei a Cambrils es presta des de l’any 1992, que es comptava amb un servei a la Parellada . I, el 2001 es va obrir un segon servei a la zona Port.

Programa “Créixer en família”

El programa “Créixer en família” ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l'educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències amb altres famílies.

“Créixer en família” és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva. Ofereix cicles de tallers, que pretenen ser espais d'intercanvi d'experiències entre pares i mares amb fills i filles d'edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho.

Els tallers, dividits per franja d'edat dels infants i adolescents, es realitzen en diferents municipis de tot Catalunya, i consten de 6 sessions de dues hores al voltant de temàtiques i conceptes com ara: afecte, autonomia, autoritat, estratègies educatives, resolució de conflictes, responsabilitats en l'àmbit domèstic, el lleure i l'entorn, el paper educatiu de l'escola i la família extensa.

Tallers de 0-3 anys

La primera infància: sóc mare, sóc pare... Ajuda! Emocions i incerteses que tots compartim en l’inici del viatge. 

Tallers de 3-6 anys

Segona infància: una personeta amb criteri propi! Claus per ajudar-la en el descobriment del món i de si mateixa.

Tallers de 6-12 anys

Se sap i se sent gran: etapa de tranquil·litat emocional i escolarització. La consolidació d'hàbits, destreses i valors a través dels costums i les rutines familiars.

Tallers de 12-16 anys

La rebel·lió truca a la porta: a la cerca de la pròpia identitat! Noves estratègies parentals per a noves necessitats.