L’objectiu de la l’activitat de divulgació és donar a conèixer com es gestiona la documentació que genera l’Ajuntament

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

Una vintena d’alumnes del mòdul d’Administració i finances de l’IES Jaume I de Salou van visitar l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) el passat dimecres 7 de març. L’objectiu d’aquesta visita era conèixer com un  arxiu municipal de dimensions mitjanes gestiona la documentació que genera la institució a la qual serveix. És a dir, com dins de l’Ajuntament de Cambrils es creen els documents, es classifiquen, es descriuen, passen les diferents fases de la seva vida, es conserven i s’utilitzen diàriament per a la consulta dels diferents departaments i per a la consulta dels usuaris externs.

Un segon objectiu, específic d’aquesta visita, ha estat mostrar quin ús i tractament fa un arxiu dels documents i les seves possibilitats de divulgació. A partir d’alguns dels reportatges i fotografies que custodia l’AMCAM, els alumnes han observat els seus diferents suports (paper, plàstic, vidre, digital), quin és l’origen d’aquestes imatges (creació pròpia, cessió), quins valors tenen, com es poden utilitzar i quina divulgació se’n pot fer.

Un tercer objectiu de la visita era mostrar als alumnes els diferents sistemes de seguretat que ha de tenir un arxiu per tal de conservar la documentació en els diferents suports. A la vegada també se’ls ha fet una breu introducció a la gestió dels documents electrònics.

Aquesta visita forma part de la línia de divulgació de l’AMCAM adreçada a diferents públics i, més concretament, de l’atenció preferent que des de fa anys es presta als alumnes dels diferents nivells d’ensenyament, des d’infantil, primària i secundària fins al nivell universitari.