Les sessions, que es portaran a terme durant el desembre i el gener, s’emmarquen en el Programa en matèria de salut i igualtat 2018-2019. L’objectiu és disminuir els factors de risc que faciliten l’inici al consum d’aquesta droga i explicar la seva incidència en la salut.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

Durant el mes de desembre i gener es realitzarà l’activitat “No te la juguis... cànnabis”, dirigida a l’alumnat de 1r o 2n d’ESO dels instituts de Cambrils. El taller pretén disminuir els factors de risc que faciliten l’inici al consum del cànnabis, tractar els efectes del consum i la seva perillositat, tractar eines per treballar les habilitats socials per no cedir a la pressió del grup o conèixer els motius que poden induir al consum d'aquesta droga.

La finalitat del taller és aconseguir que l’alumnat conegui els efectes que el consum pot provocar en la salut i fomentar una visió crítica per tal de trobar alternatives d’oci. Amb aquest objectiu, durant les sessions es demostren els efectes que pot tenir el consum d’aquesta droga a través de d’experiments i es donen raonaments científics a les preguntes que l’alumnat pugui formular.

El taller també inclou un roll play per tal que l’alumat visqui una situació en la què hagi d’escollir entre consumir o no, generant un debat posterior, així com un trencament de mites al voltant del consum del cànnabis.

L’activitat està pensada per incidir en el jovent d’una manera clara i directa i trencar tant amb el consum com amb el pensament de començar a fer-ho. Actualment a la nostra societat el cànnabis és una droga habitual amb la qual la gent jove experimenta sovint. Parlar clar sobre el tema, explica el què implica, com afecta i saber a què es pot atenir una persona és bàsic per escollir un camí més sa.