L’activitat dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO s’emmarca en el programa educatiu en matèria de salut i igualtat. La sessió donarà a conèixer què és el canvi climàtic, perquè es produeix, què podem fer per evitar-lo i com incideix en la salut de les persones.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

El taller “El canvi climàtic: acidificació del mar”, dirigida a l’alumnat de 4t de la ESO dels instituts de Cambrils, es realitza durant aquest mes d’abril amb l’objectiu de donar a conèixer què és i per què es produeix el que anomenem “canvi climàtic”, què podem fer per evitar-lo i quina és la seva incidència sobre la salut de les persones.

En la primera part de l’activitat es divideix l’aula en dos grups i es fa un concurs de preguntes per esbrinar què se sap sobre el canvi climàtic i l’acidificació del mar. A continuació, es realitzen una sèrie d’experiments amb els quals es demostra la importància que té l’efecte hivernacle sobre les persones i sobre la naturalesa.

L’afectació del canvi climàtic entre l’àrtic i l’antàrtic, el grau d’acidificació de l’aigua o l’impacte del CO2 són alguns dels continguts del taller, que ajuda a l’alumnat a entendre els canvis naturals de la Terra i la incidència que tenim els humans sobre aquesta, així com posar de manifest tot el que podem fer per tenir cura del lloc on vivim.

El taller forma part del Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat promogut conjuntament per les àrees de Salut Pública i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Cambrils.