La sessió formativa s’emmarca en el Programa de Formació Multi Professional dirigit a residents de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata

  • Categoritzat com: Comunicació Igualtat

La coordinadora i la psicòloga del Servei d’Atenció a les Dones de Cambrils, Mònica Romano i Pilar Calbet, van oferir dijous, 6 de febrer, una sessió formativa sobre la violència masclista i la seva intervenció psicològica, en el marc del treball comunitari. La ponència, dirigida al cos de residents (MIR, IIR i PIR) de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, s’emmarca en el Programa de Formació Multi professional organitzada per la Unitat Docent del centre hospitalari.

El SIAD de Cambrils és un servei, públic i gratuït, d’informació, assessorament, primera atenció, derivació i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la seva vida laboral, social, personal i familiar, per ajudar-les a resoldre problemàtiques que les afecten, amb una perspectiva de gènere.

L’àmbit de treball inclou assessorament jurídic i atenció psicològica individual i/o grupal, segons requereixi el cas. La demanda del servei la pot fer la pròpia dona o per derivació d’ altres serveis municipals o supramunicipals.

Durant la ponència s’ha visionat del documental “Volar” produït per Emakunde, en el que 9 dones supervivents de la violència masclista relaten en primera persona l’impacte que va tenir sobre elles i els seus fills i filles. La pel·lícula ha servit per informar als equips professionals de l’Institut Pere Mata de les intervencions psicològiques que es porten a terme des del SIAD per al seu procés de recuperació. Per finalitzar, hi ha hagut un torn obert de preguntes que el cos professional ha aprofitat molt activament.