L’objectiu és adaptar-se a la situació sanitària per poder seguir programant formacions gratuïtes. Les finances, el disseny del model de negoci, el pla d’empresa són algunes de les temàtiques dels seminaris.

  • Categoritzat com: Comunicació Promoció Econòmica

El Servei Cambrils Emprèn del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils ha engegat aquest novembre un programa de sis cursos online per a persones emprenedores i petites empreses, amb la col·laboració de l’Assessorament Empresarial Sènior (SECOT) Catalunya Sud.

L’objectiu és seguir oferint formació a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci o que es trobin immerses en el projecte de creació de la seva empresa, persones autònomes, micropimes i petites empreses.

Els propers cursos programats són sobre el model de negoci seguint el mètode Canvas (17 de novembre), les finances per a persones emprenedores (19 de novembre), el pla d’empresa (26 de novembre) i les finances bàsiques per a no financers (1 de desembre). Tots els seminaris tenen una durada de 4 hores i es realitzaran de les 10 a les 14 hores.

Per formalitzar les inscripcions, cal omplir el formulari http://bitly.ws/8u6E indicant el nom del curs al camp de consulta. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb el servei Cambrils Emprèn a través del correu electrònic empren@cambril.cat o bé trucant al 977 794 679.

Aquest novembre l’Ajuntament de Cambrils ja ha ofert un seminari sobre com fer el pla financer (10 de novembre) i un altre sobre màrqueting digital (12 de novembre). El Servei Cambrils Emprèn té previst continuar programant cursos online durant els propers mesos.

A més,  cal recordar que les empreses i les persones emprenedores del municipi també tenen a la seva disposició 25 cursos de tecnologia i estratègies digitals a través de la plataforma «Emprèn online».

Els propers cursos

17/ 11/2020 (10-14h)

WEBINAR: MODEL BUSINESS CANVAS (10h-14h)

Programa: http://bitly.ws/aaMu

Les persones participants a aquest curs aprendran a utilitzar el mètode “Canvas”  per dissenyar models de negoci i desenvolupar d’una forma molt senzilla, visual i intuïtiva els conceptes més rellevants del seu projecte, alhora que en detectem les fortaleses i debilitats.

19/11/2020 (10-14h)

WEBINAR: FINANCES PER A PERSONES EMPRENEDORES

Programa: http://bitly.ws/ayqd

El curs facilitarà les eines bàsiques per poder interpretar els números de l’empresa per saber quina inversió serà necessària per tirar endavant el projecte, quins riscos reals té i com es poden atenuar o quin finançament caldrà. El seminari també  tractarà els productes financers més adequats segons les necessitats del negoci i els elements principals que valorarà el banc a l’hora de decidir si accepta el risc de deixar-los diners.

26/11/2020 (10-14h)

WEBINAR: PLA EMPRESA

L’objectiu del curs és adquirir els coneixements tècnics necessaris per tal de crear una empresa viable a llarg termini,  aprendre a desenvolupar totes les parts que ha de contenir un pla d’empresa, promoure la creativitat i la innovació com a base per diferenciar-nos de la competència i aportar valor afegit, aprendre a definir una estratègia com a base per assolir els objectius empresarials que ens fixem, conèixer la situació financera de la nostra futura empresa per tal de conèixer la marxa del nostre negoci, analitzar la importància de fer previsions amb l’objectiu de no prendre decisions basant-nos amb la intuïció, i conèixer i desenvolupar el procés de posada en marxa d’una empresa i un pla de contingència.

1/12/2020 (10-14h)
WEBINAR: FINACES BÀSIQUES PER A NO FINANCER: ANÀLISI DE COMPTES DE RESULTATS, BALANÇOS

El seminari tractarà sobre els instruments bàsics (compte de resultats i balanç) i l’anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics.