La tècnica del programa comunitari atendrà el veïnat de Nou Cambrils, l'Eixample Vila i l'Eixample Platja i recollirà les seves propostes. La pandèmia va obligar a suspendre les trobades veïnals i substituir-les per trucades, videotrucades i reunions grupals telemàtiques. Recuperar la presència als barris és cabdal per seguir avançant en la millora de la convivència i la inclusió, el treball en xarxa i la participació.

  • Categoritzat com: Comunicació

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (PICI) de Cambrils torna als barris de Nou Cambrils, l’Estació i l’Eixample Platja amb l’objectiu de seguir treballant la millora de la convivència i la inclusió, el treball en xarxa i la participació, la construcció comunitària i intercultural.

La tècnica del programa comunitari traslladarà la seva oficina a diferents punts per atendre el veïnat individualment, recollir les seves propostes i continuar treballant conjuntament. Aquest nou format de “Som barri, som ComunitaT”, adaptat a la situació actual i amb totes les mesures sanitàries, permetrà recuperar la presència als barris, que és cabdal per dur a terme els objectius i tasques del projecte.

Les atencions es faran amb cita prèvia i començaran el dijous 22 d'octubre de 16 a 18 hores pel veïnat de Nou Cambrils, el dimarts 27 d'octubre amb el mateix horari per l'Eixample Vilai el dijous 28 d'octubre per l'Eixample Platja. A partir d’aquestes primeres dates, les atencions es repetiran quinzenalment per seguir construint conjuntament sabers, pensars i eines comunitàries i interculturals, prioritzant la salut comunitària.

A causa de l’actual situació sanitària i de les noves mesures de salut pública, caldrà concertar cita prèvia a través del whatsapp 669162606, el correu electrònic pici@cambrils.org o la pàgina de Facebook https://www.facebook.com/pici.projectedintervenciocomunitariaintercultural.

“Som barri, som comunitaT”

Des del PICI és essencial el treball amb els barris, amb el veïnat, amb les associacions de veïns, i amb associacions com la gitana de Cambrils, la del Senegal, el Banc del Temps i totes les que s’hi han anat sumant en aquests temps.

El passat mes de març la pandèmia va obligar a aturar les trobades veïnals i les festes comunitàries i el projecte es va seguir desenvolupant a través de xarxes, trucades, videotrucades, zoom i grups informals específics i de barri, que ara es combinaran amb les atencions presencials.

Cal tenir en compte que la situació actual ha generat manifestacions i realitats de major exclusió, discriminació i vulnerabilitat, desconeixences i moltes dificultats amb l’accés i ús tecnològic. Per aquest motiu molt necessari disposar d’espais de proximitat per seguir construint entre totes altres narratives i realitats; reforçar discursos comunitaris, de no discriminació, d'equitat i interculturals; i crear un sentit de comunitat de tenir cura uns dels altres.

“Som barri, som comunitaT” és una iniciativa que s’adapta i alhora reconeix els canvis i temps actuals, que proposa transformar part del treball de camp i l’espai de trobades obertes de veïnat i grups específics que fins l’estat d’alarma es realitzaven en un espai presencial als tres barris.

Aquesta presència es preveu com un espai flexible i polivalent que s’anirà transformant i construint a partir de les dinàmiques i demandes dels diferents barris, així com de les mesures sanitàries que es vagin incorporant.

Es tracta d’una atenció i intervenció presencial per seguir construint vincles i propostes a nivell comunitari; recollir les demandes i necessitats dels barris, així com detectar i prevenció vers les problemàtiques, dinàmiques i realitats del barri i el veïnat; donar continuïtat a les accions iniciades des dels barris, reforçar l’apoderament, participació i construcció comunitària del veïnat, promocionar el treball en xarxa i la dinamització veïnal i associativa dels propis barris, i treballar en l’acompanyament, apoderament i capacitació educatives, tecnològiques, i competencials per disminuir la bretxa educativa i tecnològica.

El projecte

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Cambrils es va posar en marxa a finals del 2018 amb l’objectiu de treballar de manera comunitària amb entitats i veïnat, generant i reforçant sinèrgies enriquidores i diverses per tal de guanyar en convivència, cohesió, i interculturalitat.

Durant aquest temps, s’han celebrat diverses festes comunitàries i s’han convocat reunions obertes per recollir propostes i preparar les activitats lúdiques d’una manera participativa. A partir d’aquests espais de trobada van sorgir línies de treball dels propis barris com per exemple +Verd +Net +Viu + Barri, que és la proposta de veïnat de l’Eixample Vila per engrescar barri, administració, comerços, entitats a enverdir, netejar i millorar el barri.

El PICI de Cambrils està impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils amb el suport del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.