La proposta neix amb la voluntat d’afavorir i millorar els espais per a la convivència, la integració social i el coneixement entre cultures. Està previst que properament també es desplegui als barris de l’Eixample i Eixample Port.

  • Categoritzat com: Comunicació

El projecte d’intervenció comunitària integral ja ha arrencat a Nou Cambrils. En el marc del Consell de Barri de Nou Cambrils, celebrat el passat dia 15 de gener, es va fer la primera presentació publica de l’actuació, inclòs al Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió de l’Ajuntament de Cambrils 2016-2019, depenent del Servei d’Atenció a l’Immigrant (SMAI).

La proposta neix de la voluntat de fomentar la cohesió social i la interculturalitat a través de la creació i millora d'espais per a la convivència, la integració social i el coneixement entre cultures, la promoció de la participació ciutadana, la convivència i la mediació intercultural.

El Consell de Barri, que va comptar amb l’assistència d’una vintena de representants veïnals, va començar amb la introducció del regidor de Benestar Social, Salut i Drets Cívics, Josep Maria Vallès, que va obrir la reunió presentant a l’Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials (CEPS), entitat  responsable de desenvolupar i implementar el projecte.

A continuació, Núria Morral i Ester Veciana, la primera com a referent tècnica i la segona com a dinamitzadora del projecte,  van ser  les encarregades d’explicar la proposta als membres del Consell de Barri. Entre els participants hi havia la regidora del barri, Ana López, representants polítics del Nou Moviment Ciutadà, Ciutadans, Partit Popular, Assemblea de Cambrils i regidors no inscrits, la tècnica de Participació Ciutadana, i un nombrós nombre  de socis de l’Associació de veïns de Nou Cambrils encapçalats pel president de l’entitat, Antonio Merino.

A més, tenint en compte el tema a tractar, a la reunió també hi van participar diferents membres de la Nova Associació Cultural Gitana de Cambrils, entre els quals hi havia el seu president, Abraham Campos, i la cap del Departament de Benestar Social.

Aquesta proposta de dinamització i intervenció sociocomunitària està previst que es desplegui en dos barris més del municipi: l’Eixample i l’Eixample Port. Aquesta mateixa setmana s’ha fet una presentació pública al barri de l’Eixample, en el marc del Consell de Barri. Properament el projecte també arribarà al barri Eixample Platja, que s’ha afegit posteriorment arran de l’ampliació del contracte de prestació de servei, en el marc de les actuacions municipals vinculades a mantenir i enfortir la cohesió social en el municipi, compromesa arran l’atemptat del mes d’agost.

Objectius de la intervenció

Fomentar la interacció i la col·laboració entre diverses comunitats culturals.

Promoure l’acció comunitària i la mediació intercultural com a mesura de detecció, prevenció i intervenció en els conflictes.

Treballar en xarxa per impulsar accions de dinamització i intervenció comunitària en l’espai públic per tal de millorar la cohesió social, la convivència i la participació ciutadana

Objectius específics

- Ajudar a enfortir la comunitat veïnal dotant-la d’eines i acompanyant-la en la realització dels projectes col·lectius del seu interès, projectes socials, culturals i comunitaris.

- Detectar iniciatives concretes a desenvolupar al carrer que permetin incidir en la implicació de veïnat.

- Ampliar l’abast de la participació comunitària, detectant i vinculant a nous veïns, comerciants i/o entitats.

- Potenciar la participació dels diferents col·lectius socials en les activitats i esdeveniments públics del barri.

- Millorar les condicions de convivència i la gestió dels diferents usos que es fan de l’espai públic.

- Promoure i sensibilitzar a la població per a la convivència intercultural i la no violència realitzant accions de sensibilització.

- Generar propostes i accions conjuntes ja siguin de caire lúdic com formatiu.

- Fomentar el sentiment de pertinença.