Ja s’ha posat en marxa el web https://plamobilitatcambrils.cat per donar a conèixer la informació i recollir propostes de millora

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam) Participació ciutadana
  • Serveis associats: Aparcaments i Mobilitat de Cambrils

El procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Ajuntament de Cambrils s’iniciarà amb la convocatòria d’una sessió participativa dins de la reunió del Consell Consultiu de Mobilitat i la posada en marxa del web https://plamobilitatcambrils.cat per donar a conèixer tota la informació i facilitar a la ciutadania dos sistemes per a participar en els objectius i propostes del pla.

El regidor de Protecció Ciutadana i Mobilitat, David Chatelain, ha posat en valor que finalment s’impulsi aquest Pla, que ja portava anys de retard, i ha afirmat que “amb aquest document podrem prendre decisions més acurades de cara al futur”. “Tenim reptes importants, com per exemple la gestió del transport públic, el dèficit de places d’aparcament o les afectacions del desenvolupament del futur tramvia, i una visió transversal i objectiva ens ajudarà sens dubte a millorar la mobilitat a Cambrils”, ha assegurat Chatelain.

La primera sessió participativa es portarà a terme el proper dimarts 29 de novembre a les 19 hores i comptarà amb la direcció política, personal tècnic de les àrees implicades i representants de diferents associacions i col·lectius constituïts.

Posteriorment, la ciutadania de forma individual també podrà participar en el Pla de Mobilitat enviant els suggeriments i propostes a la bústia de suggeriments del web. Des d’aquest mateix portal les persones interessades podran ampliar la informació de les diferents fases del procés, descarregar els resultats de la tercera ondada de l’Altaveu Ciutadà, i consultar els documents generats durant la redacció i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

El procés participatiu preveu la realització de tallers dintre del Consell Consultiu de Mobilitat, entrevistes sectorials,  individuals i grupals, presentacions públiques i una jornada de retorn per presentar el projecte final oberta a tothom.

L'objectiu del procés participatiu del Pla de Mobilitat és crear espais de reflexió al voltant del futur de la mobilitat a Cambrils, donar a conèixer els objectius que proposa el pla i conèixer millor les necessitats principals i els reptes en la qüestió de la mobilitat al municipi.

Els treballs per elaborar el Pla de Mobilitat, impulsats pel Departament de Seguretat Ciutadana a través de l’empresa municipal Aparcam, van començar l’any passat amb la fase de diagnòstic, que va comportar la recollida de dades d’aforament de trànsit, comptatges d’aparcaments, inventari de vehicles i enquestes telefòniques a persones residents.

Per complementar-ho, el passat abril es va realitzar una onada de consultes de l’Altaveu Ciutadà de Cambrils dedicada a la xarxa de mobilitat, l’estacionament i la utilització dels diferents sistemes de transport. A través d’aquestes consultes, que es realitzen dues vegades l’any a les persones inscrites al panell, l’Ajuntament pot conèixer l’opinió dels cambrilencs i cambrilenques sobre una temàtica específica i adaptar les actuacions municipals a les seves expectatives i característiques, promovent així un govern més obert i transparent.

Els plans de mobilitat urbana sostenibles són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi. El caràcter transversal també fa que les aportacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible contribueixin a la millora del medi ambient, l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic dels municipis.

El Pla de mobilitat urbana sostenible de Cambrils ha de definir l’estratègia que permeti aconseguir un model de mobilitat integrador socialment i amb l’accessibilitat més universal, adaptat a les necessitats socials i econòmiques del municipi, més segur en els desplaçaments, més sostenible i amb menys externalitats.