El regidor d’Hisenda, David Chatelain, presentarà dema al Ple la proposta de l’equip de govern, que ascendeix a 48.326,037 euros. La reducció de la despesa per l’amortització del deute permet dedicar més recursos a accions amb un impacte directe en la ciutadania. Les partides relacionades amb l’activitat econòmica pugen un 29 % i les dels serveis a la persona un 10%. El 29% del pressupost es destina a l’àrea de serveis i territori, que s’incrementa en 1,3 milions d’euros.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat avui uns pressupostos de 48.326.037 euros per l’exercici 2023, que augmenten la despesa dels capítols de serveis i territori, l’àrea de la persona i l’impuls de l’activitat econòmica. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el regidor d’Hisenda, David Chatelain, acompanyats dels portaveus dels grups que formen el govern, han detallat aquest matí en roda de premsa la proposta, que se sotmetrà a votació del Ple Municipal demà divendres i posteriorment passarà a exposició pública.

L’alcalde, Oliver Klein, ha afirmat que el govern ha fet un exercici de realisme i una aposta ferma per seguir treballant fins l’últim dia i deixar unes polítiques ben encaminades pel següent mandat. “És un pressupost realista però ambiciós pensat per governar els propers quatre anys», ha afirmat l’alcalde. «Hem posat ordre al desordre heredat en les finances municipals, i ho hem fet amb consciència, rigor, continuïtat, consens i pensant en el dinamisme econòmica, la cohesió social i la sostenibilitat”, ha assegurat Klein.

A continuació, el portaveu de Ciutadans i regidor de Promoció Econòmica, Juan Carlos Romera, ha explicat que el pressupostos es basen en els principis d’equilibri i sostenibilitat amb l’objectiu de mantenir els serveis socials, i augmentar-los en la mesura del possible, i al mateix temps seguir reforçant la promoció econòmica i el turisme.

En la mateixa línia, el portaveu del PSC i regidor de Personal, Alfredo Clúa, ha destacat que el govern ha treballat amb consciència, rigor i responsabilitat, més enllà del mandat, amb l’acord de totes les regidories. “Aquest pressupost demostra què volem fer, augmentant la partida de serveis, amb un impacte directe a la ciutadania; compta amb l’acord de totes les regidories i reflecteix la bona gestió del 2022”, ha assegurat el regidor.

El regidor d’Hisenda, David Chatelain, ha estat l’encarregat de repassat els eixos principals del pressupost i els números d’ingressos i despeses per capítols i àrees. Chatelain ha començat la seva intervenció explicant que els diferents grups del govern han treballat amb lleialtat i confiança mútua, escoltant tots els departaments de la casa i introduint les seves demandes. Inspirat en una cita de Noam Chomsky, el regidor ha afirmat que, malgrat les dificultats, el més important és creure en el projecte i ser optimista per poder tirar endavant les propostes i construir un futur millor.

Abans d’entrar en matèria, el regidor també ha enumerat alguns dels punts de l’escenari macroeconòmic que han complicat l’elaboració dels pressupostos, com són la guerra d’Ucraïna amb la conseqüent escalada dels preus de l’energia que ha disparat la inflació; els efectes de la sentència de la plusvàlua o l’aplicació de la llei d’estabilització del personal. Per contra, els pressupostos s’han vist afavorits per altres factors com la recuperació del mercat turístic i l’activitat del sector de la construcció del municipi.

Per comparar el nou pressupost amb l’anterior, el regidor ha partit de les xifres ajustades, restant l’import dels crèdits destinats a pagaments de les obres de la Rambla Jaume I i l’avinguda de l’Esport, per tenir una visió més acurada de la tendència, tenint en compte que són aportacions econòmiques no recurrents.

Partint d’aquestes xifres ajustades, el pressupost del 2023 suposa un increment d’1,6 milions d’euros (el 3,48%). Tot i haver congelat la pressió fiscal a les ordenances i la disminució la plusvàlua, els ingressos augmenten per l’increment de l’impost d’obres (ICIO), l’augment de la participació en els tributs de l’Estat, la pujada dels ingressos per la taxa turística i l’impacte de la licitació de les guinguetes. A més, s’han revisat totes les dades d’execució de les taxes per ajustar-les al màxim a la realitat.

Despeses per àrea
çç

Pel que fa a les despeses, en la línia dels objectius del govern, al despesa en activitat econòmica puja un 29%, els serveis a la persona un 10,5% i els serveis i territori un 9,74%. El capítol de personal, que puja un 2,69%, s’emporta el 40% del pressupost.

D’altra banda, el pressupost de l`àrea de recursos interns es redueix en un 25,66%, en bona part gràcies a la reducció de la despesa per l’amortització del deute, que significa una rebaixa del 37% del capítol 9 (passius financers) i permet dedicar més recursos a accions amb un impacte directe a la ciutadania. En aquest sentit, el regidor ha destacat la política de contenció i prudència del govern per reduir el deute heredat i ha explicat que la previsió del deute viu a 31 de desembre de 2023 és 18,98% 8el del 2022 era de 23,32%).

Sobre el repartiment dels recursos, Chatelain ha explicat que de cada 100 euros que es gasten, 15 es destinen a despesa social i atenció a les persones, com polítiques socials, cultura, joventut, esports i festes; 29 a serveis de neteja, recollida d’escombraries, manteniment de vials i parcs o desinsectació, entre altres, amb un increment de 650.000 euros; 15 a seguretat ciutadana, i 7,25 al manteniment de carrers i camins, enllumenat i la despesa en medi ambient.

Inversions

L’equip de govern ha explicat que el gruix de les inversions es donaran a conèixer més endavant, ja que el finançament vindrà determinat pel romanent de tresoreria, quantificat una vegada festa la liquidació del pressupost de 2022. Tot i així, en els pressupostos del 2023 s’han inclòs 171.000 euros en inversions per materials per les platges, ordinadors, plaques solars per la coberta de l’Ajuntament, mobiliari urbà per la plaça de Catalunya, telefonia i xarxes, entre altres.

Entre les inversions pendents de desenvolupar hi ha la construcció del nou pavelló esportiu, que permetrà garantir la certificació com a destinació turística i acollir nous esdeveniments esportius per millorar el posicionament estratègic. A més, aquest paquet també inclou la remodelació del carrer Orquídies i del Mercat Municipal, el nou pas provisional de l’antiga via de tren al carrer Andalusia, la nova nau de la brigada, un nou pàrquing o noves zones de jocs infantils.

A mode de conclusions, el regidor ha destacat que les accions de control pressupostari introduïdes durant el mandat han permès la millora progressiva de les ràtios de morositat i pagament a proveïdors, i ha explicat que l’equip de govern ha apostat per la recuperació de l’activitat econòmica, incrementant de forma important les aportacions al patronat de Turisme.

“Hem pogut avançar en el nostre model de ciutat del futur i els grans projectes d’infraestructura que hem desenvolupat estan acabat o a punt de finalitzar”, ha afirmat Chatelain. “Enfrontem aquest final de mandat amb gran optimisme i la convicció de que Cambrils té un futur molt engrescador per davant”, ha conclòs.