El primer pressupost del mandat reflecteix els grans eixos del Pla d’Acció Municipal i posa les bases de les grans inversions previstes. S’incrementa la partida destinada a potenciar les polítiques d’habitatge des de la nova Oficina Local d’Habitatge. També hi ha una clara aposta per la redacció dels grans projectes que es portaran a terme durant aquest mandat.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda

El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha portat avui al Ple Municipal uns pressupostos de més de 47 milions d’euros per a l’exercici 2020 que reforcen les polítiques d’habitatge i posen les bases de les grans inversions previstes pels quatre anys de mandat. El pressupost, que s’incrementa en 2 milions d’euros respecte l’any passat, parteix dels grans eixos del Pla d’Acció Municipal, concreta la visió política i estratègica i defineix les accions que es desenvoluparan durant aquest primer any de mandat.

Les línies fonamentals del pressupost són la priorització de l’acció en relació a l’àrea de la persona i el benestar dels cambrilencs i cambrilenques, la dinamització del sector econòmic del municipi, la millora de l’espai públic i l’entorn, la disposició d’eines que aproximin l’administració a la ciutadania i l’eficiència en la gestió de recursos públics.

Entre les prioritats, destaquen les polítiques socials com l’augment dels ajuts a l’habitatge per a famílies vulnerables o l’ampliació de la tarifació social; l’increment de les partides d’obra pública per redactar els grans projectes que es portaran a terme durant aquest mandat; el reforç en els serveis, manteniment i neteja de de platges, o el compromís del govern amb la participació, la transparència i el rendiment de comptes amb la ciutadania.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que els pressupostos pel 2020 reflecteixen la voluntat de portar a terme importants projectes iniciats en el mandat anterior així com nous projectes clau per a la ciutat, prioritzant l’atenció i el servei a les persones.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha afirmat que l’objectiu és aconseguir una administració amb capacitat d’atendre les necessitats del municipi, entomar els nous reptes de la nostra societat i generar noves oportunitats en tots els àmbits de la competència municipal.

Camí Mendoza també ha parlat de les eines per aproximar l’administració a la ciutadania com els segons pressupostos participatius, l’Altaveu Ciutadà, l’OAC 360 o la millora dels centres cívics; ha explicat l’aposta per la cultura amb partides per noves excavacions o per l’ampliació d’espais museístics, i ha anomenat algunes partides d’Esports com el pla de millora de les instal·lacions municipals esportives.

Finalment, l’alcaldessa ha destacat la bona feina realitzada en exercicis anteriors en l’eficiència i la sostenibilitat dels recursos financers, l’estalvi energètic i l’ajust realista als ingressos per sanejar els comptes municipals. “Aquesta gestió responsable ens ha permès destinar més recursos a programes pressupostaris amb un clar component social”, ha assegurat.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que el pressupost garanteix la prestació de serveis de qualitat, projectes de futur i cohesió social, fent un exercici de responsabilitat, realisme i planificació sense oblidar els criteris de prudència.

El regidor també ha explicat que l’organització del pressupost presenta novetats derivades de la reordenació d’alguns departaments de l’Ajuntament del canvi de mandat i del fet que, per primera vegada, s’han imputat les despeses de personal a cadascuna de les activitats i serveis per tal de donar una visió més global i real.

Pel que fa a l’endeutament, Gila ha destacat que el deute de l’Ajuntament a 31 de desembre serà de 14.853.052 euros, que suposa una reducció de 3.522.088 euros respecte l’any anterior, i ha recordat que l’any 2015 el deute era de 44.900.000 euros. “La priorització estratègica de la despesa s’ha conjugat amb una previsió realista i prudent dels ingressos, atenent al compliment de la sostenibilitat financera”, ha afirmat el regidor.

Més diners per polítiques en l’àrea de la persona

En els nous pressupostos s’incrementen les partides per programes socials i assistencials, la promoció de l’educació i de l’habitatge. En aquest apartat, es reforçarà el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), es posarà en funcionament el nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI+ i s’ampliarà la xarxa de desfibril·ladors.

Dins de la mateixa àrea, el govern aposta per trobar una solució que garanteixi l’accés a l’habitatge i per això dotat econòmicament el pressupost per al desenvolupament de l’Oficina Local d’Habitatge, ha creat una nova partida per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge i ha triplicat els ajuts en els programes d’oferta d’habitatge per a famílies vulnerables.

Una economia emprenedora i responsable

El segon tinent d’alcaldia, Oliver Klein, ha parlat de la consolidació de les accions esportives i gastronòmiques per omplir un calendari d’esdeveniments durant tot l’any i desestacionalitzar l’economia; de la promoció turística per captar nous mercats, i del treball per aconseguir la nova certificació turística de vila marinera.

El regidor també ha destacat l’increment de la dotació del programa d’ajuts per a empreses i persones emprenedores Suma i sumem i ha posat en valor tots els serveis d’assessoria que s’ofereixen des de la Torre del Llimó. El pressupost 2020 també preveu línies d’ajut per resoldre la situació amb el sector industrial que s’arrossega des de fa dècades.

Millora de l’espai públic i de la seguretat

El primer tinent d’alcaldia, Josep Lluís Abella, ha repassat projectes que s’impulsaran aquest mandat com l’avinguda de l’Esport que connecta el nucli de Cambrils i l'estació amb l'A7 i l'AP7, la remodelació de la rambla Jaume I, la millora de l’avinguda Diputació o el pla de regeneració de l’arbrat. En el capítol d’obra pública, el regidor ha explicat que el pressupost 2020 inclou una nova partida per contractar professionals per redactar alguns d’aquests projectes, mentre que d’altres ja s’estan redactant amb personal propi.

Abella també ha destacat l’increment del pressupost de manteniment de platges, que significarà doblar la freqüència de neteja , millorar l’atenció a les persones amb mobilitat reduïda, ampliar el nombre de cabines i mantenir-ne quatre durant tot l’any. Finalment, el regidor ha parlat de l’augment del pressupost pel manteniment de la xarxa de camins rurals, el nou pla de regeneració d’arbrat i les accions per avançar cap a una mobilitat més sostenible.

 

 

 

ÀREA

ORG.

DENOMINACIÓ

TOTAL

%

1

 

ACTITIVAT ECONÒMICA

2.273.779,07

4,84%

 

31

PROMOCIÓ ECONÒMICA

605.958,77

1,29%

 

32

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

298.719,92

0,64%

 

80

TURISME

1.369.100,38

2,91%

2

 

PERSONA

12.016.230,42

25,55%

 

33

JOVENTUT

293.342,47

0,62%

 

34

ESPORTS

1.656.523,01

3,52%

 

41

ENSENYAMENT

2.888.126,96

6,14%

 

42

POLÍTIQUES ACTIVES OCUPACIÓ

607.041,51

1,29%

 

44

GOVERN OBERT

1.433.932,90

3,05%

 

61

CULTURA

1.201.665,28

2,56%

 

62

FESTES

414.885,49

0,88%

 

63

BENESTAR SOCIAL, SALUT, IGUALTAT I INCLUSIÓ

2.805.717,05

5,97%

 

64

DRETS SOCIALS

490.081,72

1,04%

 

65

SALUT

224.914,03

0,48%

3

 

RECURSOS INTERNS

9.193.851,28

19,55%

 

11

ALCALDIA

663.977,27

1,41%

 

12

ADMINISTRACIÓ GENERAL

1.230.076,30

2,62%

 

43

PERSONAL

1.949.421,58

4,15%

 

45

CONTRACTACIÓ

164.376,24

0,35%

 

90

HISENDA

5.185.999,89

11,03%

4

 

SEGURETAT I VIALITAT

7.107.409,73

15,11%

 

23

PROTECCIÓ CIUTADANA I MOBILITAT

7.107.409,73

15,11%

5

 

TERRITORI

16.434.195,70

34,95%

 

21

SERVEIS

14.079.006,93

29,94%

 

22

MEDI AMBIENT

964.473,74

2,05%

 

51

URBANISME

648.083,19

1,38%

 

52

ACTIVITATS

443.839,28

0,94%

 

53

OBRA PÚBLICA

298.792,56

0,64%

 

 

TOTAL PRESSUPOST

47.025.466,20

100,00%

 

ÀREA

IMPORT

%

TERRITORI

16.434.195,70

34,95%

PERSONA

12.016.230,42

25,55%

RECURSOS INTERNS

9.193.851,28

19,55%

SEGURETAT I VIALITAT

7.107.409,73

15,11%

ACTIVITAT ECONÒMICA

2.273.779,07

4,84%

TOTAL

47.025.466,20

100,00%


Aportacions a organismes autònoms

 

Aportacions a empreses públiques