La declaració, presentada pels grups municipals de govern, insta al Govern Espanyol a complir amb tots els compromisos ferroviaris pendents

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam) Obra Pública

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui una moció per reclamar al govern de l’Estat el compliment de tots els compromisos pendents en relació a la xarxa ferroviària del Corredor del Mediterrani a Cambrils i al territori.

Concretament, la proposició presentada pels grups municipals de govern exigeix al Govern Espanyol el desmantellament de la via de tren actual amb la retirada de rails, travesses i cablejat elèctric i tots els elements que formen part del traçat ferroviari. A més, el desmantellament també inclou l’elaboració de l’estudi d’efecte barrera del traçat tramviari amb els punts de creuament amb la xarxa bàsica viària, la recuperació de la cota natural del terreny en la situació anterior a la instal·lació de la via i la integració de l’espai en el paisatge.

La moció també exigeix que s’executin les obres per posar en funcionament el nou traçat ferroviari i insta als diputats del Congrés que representen la demarcació de Tarragona a no votar a favor d’uns Pressupostos Generals de l’Estat que no contemplin partides necessàries per desenvolupar els projectes ferroviaris del Corredor del Mediterrani corresponents al Camp de Tarragona.

L’eliminació de l’actual traçat ferroviari del nucli urbà de Cambrils una vegada hagi entrat en funcionament la línia del Corredor és una reivindicació històrica per ser una barrera arquitectònica física que divideix barris importants del municipi, per tenir nivells topogràfics diferents al dels carrers adjacents, per suposar un greuge acústic, per la perillositat en els creuaments de via no senyalitzats i tampoc degudament condicionats i per la poca permeabilitat al trànsit de vianants i vehicles. El seu manteniment comportaria haver de sostenir un espai sense urbanitzar i a diferent cota que seguiria dividint el nucli urbà de Cambrils amb efectes negatius per a la vertebració urbana i la mobilitat interna.