S’han creat 10 comissions informatives i s’han nomenat els representants de la corporació en diferents òrgans municipals

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui el nou cartipàs municipal, que estableix els grups polítics municipals i els portaveus, les delegacions de competències als regidors i regidores de l’equip de govern, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representant de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les retribucions dels càrrecs electes per dedicacions exclusives, parcials i per assistències.

La junta de govern

La junta de govern està formada per l’alcaldessa i els sis tinents d’alcalde i se celebraran tots els divendres a les 12 hores.

1r Tinent d’Alcaldia: Josep Lluís Abella Hortoneda
2n Tinent d’Alcaldia: Oliver Klein Bosquet
3r Tinent d’Alcaldia: Alejandro García Muñoz
4a Tinent d’Alcaldia: Marta Borràs Donato
5è Tinent d’Alcaldia: Enric Daza Micol
6a Tinent d’Alcaldia: Cinta Ballesté Aran

Regidories de barri

o Barri Antic – Eduard Pellicer (ERC)
o Barri del port – Cinta Ballesté (ERC)
o Barri Nou Cambrils – Hélène Arcelin (ERC)
o Barri de la Parellada – Jaume Gila (ERC)
o Barri Eixample Platja – Enric Daza (NMC)
o Barris de Ponent – Marta Borràs (Junts)
o Barri Vilafortuny – Oliver Klein (NMC)
o Barri Molí de la Torre – Lluís Abella (Junts)
o Barri Eixample Vila – Alejandro García (ERC)
o Barri Regueral, Cambrils Badia i Sol Cambrils – Natàlia Pleguezuelos (NMC)

Comissions informatives

-Hisenda
-Urbanisme, Obra pública i Activitats
-Serveis, Medi Ambient i Protecció ciutadana
-Cultura i Festes
-Promoció econòmica, Participació ciutadana i Cooperació
-Joventut i Esports
-Educació, Polítiques actives d’ocupació i Recursos Humans
-Benestar, Drets socials i Salut
-Govern Obert i Contractació
-Projecció exterior i Turisme

Els regidors i regidores de govern

Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Protecció Ciutadana
Josep Lluís Abella Hortoneda

Regidoria de Promoció econòmica, Participació Ciutadana i Cooperació
Oliver Klein Bosquet

Regidoria d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació i Recursos Humans
Alejandro García Muñoz

Regidoria de Projecció Exterior i Turisme
Marta Borràs Donato

Regidoria Urbanisme, Obra Pública i Activitats
Enric Daza Micol

Regidoria de Cultura i Festes
Cinta Ballesté Aran

Regidoria de Joventut i Esports
Natàlia Pleguezuelos Berlanga

Regidoria de Govern Obert i Contractació
Eduard Pellicer Sabaté

Regidoria de Benestar, Drets Socials i Salut
Hélène Arcelin Zabal

Regidoria d’Hisenda
Jaume Gila Pliego