El romanent de tresoreria també servirà per finançar altres actuacions. Aquestes despeses són possibles gràcies a la reducció del deute.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Hisenda Obra Pública

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui una modificació de crèdit  per un import de 1.367.269 euros finançada amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, que permetrà portar a terme obres com l’avinguda Charles Darwin i el pont del Regueral i impulsar nous plans d’ocupació.

D’una banda, amb el superàvit de la liquidació del 2016 l’Ajuntament ha d’amortitzar deute per import de 3.813.969 euros obligatòriament i, de l’altra, aquesta reducció del deute dóna llibertat al govern per poder realitzar despeses amb el romanent de tresoreria.

A més, la disminució d’aquest endeutament per a l’exercici 2018 generarà un estalvi aproximat de 642.000 euros, que fins ara es destinaven interessos i amortitzacions i que en els pressupostos del 2018 es podran destinar a altres despeses. L’import estimat de reducció total per a pressupostos successius 2019-2023 serà de 3.042.000 euros aproximadament.

L’avinguda Charles Darwin

Entre les despeses derivades d’aquesta modificació de crèdit destaca la partida de 700.000 euros per l’avinguda Charles Darwin, que amb aquest import ja comptarà amb el 100% del finançament, que es completa una altra partida municipal i la subvenció de la Diputació de Tarragona. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte és el marge dret de la Riera d’Alforja des de la font del Mil·lenari fins a la futura estació del tren, limitant al nord amb l’autopista AP7, a l’oest amb el Parc del Pinaret i a l’est amb la riera d’Alforja.

Els treballs suposaran la renovació total de la urbanització i consistiran principalment en demolicions, moviment de terres, pavimentació, millora de la senyalització i clavegueram, renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic i dels serveis soterrats d’energia elèctrica, a més de la instal·lació de mobiliari urbà i jardineria. L’avinguda tindrà una zona enjardinada, dos carrils de circulació rodada, una franja d’aparcament en línia, una  zona enjardinada amb arbustos, un carril bici, una vorera de quatre metres d’amplada i un tercer espai enjardinat fins a la tanca del Parc del Pinaret.

El nou passeig, que actualment és una calçada asfaltada, connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb la futura estació del corredor del mediterrani, que s’està construint a la zona esportiva municipal. La posada en funcionament del nou traçat ferroviari farà augmentar la intensitat del trànsit de vianants, ciclistes i vehicles per aquesta via, que es convertirà en la porta d’entrada a Cambrils per les persones que arribin en tren a la ciutat.

Pont del Regueral

Una altra despesa important serà la construcció del pas del Regueral, amb un pressupost de 138.158 euros. Aquest pas per vehicles i vianants connectarà els carrers Monestir de Scala Dei i Cristòfor Colom que ara estan dividits pel barranc. D’aquesta manera es donarà continuïtat a la trama urbana i no caldrà que els veïns hagin d’anar a passar pel carrer Monestir de Poblet.

Altres actuacions

La modificació de crèdit també servirà per impulsar els primers plans d’ocupació finançats per l’Ajuntament de Cambrils, que es presentarà properament i que suposarà la contractació d’entre 18 i 20 persones. Altres actuacions són les millores a la biblioteca, la reparació de la vorera de l’avinguda La llosa, l’enllumenat interior del Parc del Pescador i altres obres de millora de la via pública.