L’objectiu és finançar una gran part de les mesures previstes per minimitzar l’impacte de la pandèmia sobre les famílies

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat una modificació de crèdits per import de 328.762,30 euros per destinar a mesures socials per atendre necessitats derivades de la Covid-19 dins la política de la despesa 23 de serveis socials i promoció social.

 

Aquest expedient de modificació de crèdits, finançat amb el romanent de tresoreria, permetrà portar a terme una gran part de les mesures socials previstes per minimitzar l’impacte negatiu que la pandèmia tindrà sobre les famílies i el teixit social.

 

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que l’objectiu del govern és millorar les condicions de vida de les persones, mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les seves necessitats socials, i en particular, en l’aplicació del principi d’equitat i justifica social,  d’aquelles persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social o residencial.

 

Una de les accions per protegir i donar suport a la ciutadania serà l’ampliació de la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques d’urgència (ajuts d’urgència, targetes moneder per alimentació, despeses d’habitatge i subministraments, llibres i material escolar, entre altres).

 

A més, també es reforçaran els serveis per a persones cuidadores i mesures de conciliació́ per a les famílies que disposin d’ingressos baixos (tarifació social i augment de places casals d’estiu),  i es compraran tauletes i targetes SIM de connexió a internet per a cedir en préstec als infants i joves especialment vulnerables i en situació de risc i exclusió social.

 

D’altra banda, l’Ajuntament convocarà ajudes extraordinàries per evitar la pèrdua d’habitatge per famílies que hagin vist agreujada la seva situació econòmica i que queden al marge d’altres ajudes que s’estan posant a l’abast de la ciutadania.

 

A totes aquestes mesures que es finançaran amb la modificació de crèdits, caldrà sumar-hi els plans d’ocupació municipal per a reactivar l’ocupació a Cambrils (especialment de col·lectius vulnerables, de difícil inserció laboralI) i la contractació de personal de suport a serveis socials.

 

El Govern de l’Ajuntament de Cambrils ha treballat des del primer moment per donar resposta a la crisi derivada de la Covid-19 a través del comitè de coordinació del coronavirus.

 

Posteriorment, es van crear diferents grups de treball per tal d’impulsar mesures en els diferents àmbits d’actuació municipal, dirigides a contrarestar i minimitzar els efectes que la crisi sanitària està provocant, de forma específica a la població de Cambrils.

 

Mocions

 

S'aprova per unanimitat la moció presentada pel PSC per a la creació d'una xarxa europea de turisme segur i sostenible per tal que la demarcació de Tarragona se certifiqui com a zona verda europea. Aquesta certificació ha de permetre garantir les condicions de seguretat sanitàries de les zones turístiques i permetre la lliure mobilitat de persones dins d'aquesta xarxa.

 

D'altra banda tots els grups han donar suport la moció presentada per l'equip de govern en commemoració del 28J, dia internacional de l'alliberament i orgull LGTBI.