És un tram amb una densitat alta de vianants i vehicles en determinades hores del dia, sobretot pels accessos als centres d’ensenyament i al propi Ajuntament. Es dóna solució a antigues reclamacions de l’Escola Marinada.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Alcaldia Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

L'Ajuntament de Cambrils està construint un nou carril bici al lateral sud de la plaça de l’Ajuntament que connecta l’avinguda Països Catalans amb el carrer Molí d’Avall a través del Camí de la Marina, passant per davant de l’Institut Cambrils, l’escola Marinada i la Policia Local. Es tracta d’un tram molt transitat per vehicles policials, particulars i vianants en determinades hores del dia, sobretot durant les entrades i sortides als centres educatius.

A més de fomentar l’ús de la bicicleta, la construcció del nou tram de carril, de 154 metres de llargada i dos d’amplada, pretén millorar la seguretat i reduir la contaminació ambiental produïda pels gasos dels vehicles entre l’escola i el parc infantil.

El regidor de Governació, Dani Milán, ha afirmat que l’actuació contribuirà a pacificar el trànsit i fer una ciutat més sostenible i ha destacat el baix cot de les obres, ja que la mateixa brigada de la Policia Local s’encarrega dels treballs de senyalització vertical i el Taller Baix Camp de Reus realitza la senyalització horitzontal.

La construcció del carril suposarà restringir l’accés a les places d’estacionament reservat per als vehicles de la policia local i les autoritats, així com suprimir la zona d’estacionament d’un lateral. A més, es canviarà l’actual àrea reservada per motocicletes, ciclomotors i bicicletes i s’ha traslladat a l’avinguda Països Catalans, on s’han transformat dues places que fins ara eren per a vehicles en cordó.

Amb aquesta remodelació viària també es tancarà la zona de l’antic dipòsit de vehicles retirats per la grua per evitar l’entrada de menors a la instal·lació.

Així doncs, la calçada quedarà distribuïda en 1,60 metres de pas de vianants; mig metre de separació de carril, dos metres del nou carril bici; 2,60 metres de carril de circulació i 1,80 metres de zona d’estacionament (reservada per vehicles de la policia i autoritzats).

D'aquesta manera, les obres també donen resposta a diverses reivindicacions de la direcció i els pares de l’escola Marinada.  Per una banda, es resol una de les anomalies detectades en l’últim simulacre d’emergència de l’escola Marinada, durant el qual es va comprovar que el trànsit i els vehicles estacionats impedien el pas dels bombers i  dificultaven l’accés a les ambulàncies. I per l’altra, es satisfan les peticions de la direcció de l’escola, que en nom del Consell Escolar, havia demanat la retirada dels vehicles del solar del costat de l’escola i que es fes respectar la prohibició d’estacionament al davant de la comissaria de la Policia Local, així com també la d’un grup de pares que havien presentat una trentena de signatures demanant que es prenguessin les mesures adients perquè els alumnes no poguessin accedir a l’àrea del dipòsit.