El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat avui la proposta de pressupost municipal per a l’any 2013, que ascendeix a 43,6 milions d’euros, i demà serà aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El capítol de personal i les amortitzacions són la principal despesa del pressupost

La despesa corrent ha baixat en 5,3 milions d’euros des de 2011

El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat avui la proposta de pressupost municipal per a l’any 2013, que ascendeix a 43,6 milions d’euros, i demà serà aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament.

La proposta del govern municipal es basa en la tasca feta l’any 2012 i que, de manera provisional, ha aportat resultats positius en la informació prèvia de la liquidació del 2012. Per això, s’ha optat per mantenir els criteris de prudència emprats respecte els ingressos i s’ha fet una dura tasca d’anàlisi de la despesa, partida per partida, amb els responsables dels departaments.

D’aquesta manera, els ingressos es situen en 43,6 milions d’euros, mermats principalment per la baixa de l’IBI, les taxes i les subvencions i, només beneficiats per un lleuger augment de la PIE, la transferència que l’Estat realitza als municipis.

Referent al tractament de la despesa, com ha explicat el regidor d’Hisenda, Ramon Llobet, s’ha procedit a parlar amb tots els tècnics, a fer un estudi de costos dels manteniments d’edificis i ajustar al màxim totes les partides. Fets aquests passos previs i, davant la impossibilitat d’ajustar més la despesa estructural de l’Ajuntament, el govern va analitzar la possibilitat d’aplicar un ERO, que ja anunciat, també es reflecteix en la baixada de despeses.

RESUM

PR 2012

PR 2013

%

DIFERÈNCIA

 

 

 

 

 

INGRESSOS CORRENTS

38.586.799,92

36.966.854,85

-4,20%

-1.619.945,07

INGRESSOS DE CAPITAL

12.384.770,32

6.722.541,93

-45,72%

-5.662.228,39

TOTAL INGRESSOS

50.971.570,24

43.689.396,78

-14,29%

-7.282.173,46

 

 

 

 

 

DESPESES CORRENTS

34.530.654,14

33.072.744,63

-4,22%

-1.457.909,51

DESPESES DE CAPITAL

4.350.286,76

10.616.652,15

144,04%

6.266.365,39

TOTAL DESPESES

38.880.940,90

43.689.396,78

12,37%

4.808.455,88

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

50.971.570,24

43.689.396,78

-14,29%

-7.282.173,46

TOTAL DESPESES

38.880.940,90

43.689.396,78

12,37%

4.808.455,88

DIFERÈNCIA

12.090.629,34

0,00

-100,00%

-12.090.629,34

Pressupost de l’Ajuntament de Cambrils - 2013

A banda del pressupost de l’Ajuntament, també s’han presentat els números del pressupost consolidat, que en aquest cas ascendeix a 47.013.184 euros i inclou també els pressupostos dels organismes autònoms: 

 

2012

2013

DIFERÈNCIA

% VARIACIÓ

Patronat de Música

451.000,00

451.000,00

0,00

0,00%

Patronat Museu d’Història

156.983,87

135.783,69

-21.200,18

-15,61%

Patronat de Turisme

671.954,70

495.045,17

-174.909,53

-35,19%

Institut Municipal d’Esports

555.000,00

573.000,00

18.000,00

3,14%

TOTAL

1.834.938,57

1.656.828,86

-178.109,71

-10,75%

Pressupost dels organismes autònoms de l’Ajuntament de Cambrils - 2013

Referent a les dades que afecten a les regidories, és complicat fer comparatives amb d’altres anys ja que algunes partides han canviat d’àrea i l’augment dels conceptes als quals fa front Hisenda és important. A més, es constata que la regidoria de “Serveis, espai públic i medi ambient” incrementa un 3% com a conseqüència de l’augment de l’IVA en la seva facturació. 

 

PR 2012

PR 2013

%

DIFERÈNCIA

 

 

 

 

 

PERSONAL

15.770.485,55

14.628.465,62

-7,24%

-1.142.019,93

ALCALDIA

671.540,00

419.833,20

-37,48%

-251.706,80

ADMINISTRACIÓ GENERAL

453.290,00

376.592,00

-16,92%

-76.698,00

ENSENYAMENT

1.448.661,04

1.192.287,87

-17,70%

-256.373,17

PROMOCIÓ ECONÒMICA

305.953,00

246.612,00

-19,40%

-59.341,00

ESPORTS I FESTES

847.800,00

831.956,00

-1,87%

-15.844,00

GOVERNACIÓ

719.372,84

528.411,61

-26,55%

-190.961,23

BENESTAR SOCIAL, SALUT I FAMÍLIA

1.249.028,99

1.118.242,05

-10,47%

-130.786,94

PLANIFICACIÓ DE CIUTAT I CULTURA

630.746,19

460.189,99

-27,04%

-170.556,20

SERVEIS, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

9.200.335,00

9.485.685,83

3,10%

285.350,83

RELACIONS CÍVIQUES I JOVENTUT

514.770,00

383.750,00

-25,45%

-131.020,00

URBANISME

96.540,00

57.100,00

-40,85%

-39.440,00

TURISME

1.030.779,22

825.228,47

-19,94%

-205.550,75

HISENDA

1.591.352,31

2.518.389,99

58,25%

927.037,68

 

 

 

 

 

TOTAL PER ORGÀNIQUES

34.530.654,14

33.072.744,63

-4,22%

-1.457.909,51

Despesa corrent de l’Ajuntament de Cambrils - 2013

En roda de premsa, el govern ha manifestat que el pressupost reflecteix totes aquelles decisions adoptades en els darrers mesos i es mostra relativament optimista respecte la marxa de l’economia municipal, que poc a poc, es va recuperant i permetrà afrontar els compromisos adquirits.