El 80% de l’increment de despeses es destinaran a polítiques de l’àrea de les persones. Es redueix la ràtio d’endeutament fins el 85,53%. El projecte d’urbanització del pont de l’antiga N340 i la urbanització de la zona entre les principals inversions.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat aquest matí en roda de premsa el pressupost municipal per al 2016 que passarà demà divendres pel Plenari. La presentació ha comptat amb la intervenció de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, el regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila i les regidores Mercè Dalmau i Ana López.

El pressupost municipal per aquest 2016 és de 42.391.410 euros, és a dir, 252.400 euros menys que l’any anterior.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha assegurat que “hem fet molts esforços perquè el pressupost que demà presentem en ple sigui realista però alhora, compleixi amb als objectius polítics que s’ha marcat aquest equip de govern. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha destacat que “es tracta d’un pressupost equilibrat que compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.” Gila ha afegit: “estem compromesos amb els serveis públics i volem que aquests siguin millors, especialment aquells serveis que atenen a les persones més vulnerables de la nostra societat.  Benestar Social, Salut, Drets Cívics, Ensenyament... han estat l’eix central del pressupost”. Per altra banda, el regidor ha destacat que “hem posat l’accent en aquelles polítiques que han d’ajudar a reactivar l’economia local. Això passa per turisme i per la dinamització econòmica a través de promoció de ciutat”.

Gairebé el 80% d’increment de la despesa es destinarà a polítiques adreçades “a les persones”

El pressupost de despeses d’aquest 2016 ascendeix a 35.948.706.12€. Això implica un augment de 949.556,24 euros respecte l’any anterior.

Aquest increment de la despesa es destina principalment a polítiques adreçades “a les persones” (benestar social, cultura, esports, entre d’altres), sent aquesta l’àrea a la qual es destina pràcticament el 80% de l’increment.

 

Diferència 2016-2015

Àrea de la persona

740.740 euros.

Àrea econòmica

94.025 euros.

Àrea serveis generals

190.090 euros.

La ràtio d’endeutament es redueix fins el 85,53%

El pressupost municipal per al 2016 reduirà la ràtio de l’endeutament fins al 85,53%, estant, doncs, per sota del límit d’endeutament que marca la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per tant, complir amb l’objectiu del deute públic.

Es manté la tendència a reduir la ràtio d’endeutament, ja que l’exercici 2015 es tancarà amb una ràtio del 103% d’endeutament.

El projecte d’urbanització del pont de l’antiga N340 i millores en la llar d’infants i escoles i en el pavelló, i les millores de les platges de Ponent, entre les principals inversions

Una de les principals inversions per al 2016 serà la demolició del pont de l’antiga Nacional 340 i la urbanització de la zona, prevista en 612.000 euros.

Altres inversions incloses en el proper pressupost són millores en les instal·lacions de les escoles bressol municipals, millores en els equipaments de les escoles públiques, millores al pavelló municipal d’esports, a les platges de Ponent i l’inici de les obres d’urbanització de l’Avinguda Charles Darwin de Cambrils i millores en les platges de Ponent de Cambrils.

Organismes Autònoms i empreses municipals

El Pressupost dels Organismes Autònoms i les empreses municipals per al 2016 és el següent:

 

2016

2015

DIFERÈNCIA 16-15

Patronat de Música

601.493,59

438.200,00

163.293,59

Patronat Museu d’Història

152.713,70

134.950,00

17.763,70

Patronat de Turisme

823.780,03

809.354,70

14.425,33

Institut Municipal d’Esports

0,00

828.020,72

-828.020,72

TOTAL

1.577.987,32

2.210.525,42

-632.538,10

Aportacions a empreses públiques:

 

2016

2015

DIFERÈNCIA

EPEL Ingesol

812.773,79

849.414,67

-36.640,88

Aparcam SLM

1.087.406,74

1.045.399,39

42.007,35

Pla de Mandat

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha destacat que el Pressupost 2016 està basat en les línies mestre del Pla de Mandat que es donarà a conèixer properament.