Les partides que més s’incrementen són les de l’àrea de la persona i recursos interns. La proposta, que passarà per Ple dimecres, continua posant l’accent en les polítiques socials i la recuperació econòmica. La despesa corrent augmenta gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic i l’ajust realista dels ingressos.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils portarà a Ple demà dimecres l’últim pressupost del mandat. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, el regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila, i les regidores Mercè Dalmau i Ana López han presentat avui el pressupost per l’exercici 2019, que ascendeix a 45.103.334 euros (1.156.624 euros més que el 2018) i segueix prioritzant l’àrea de serveis persona.

L’alcaldessa ha afirmat que el pressupost 2019 servirà per completar el Pla d’Acció Municipal de l’equip de govern, i s’ha construït sobre els eixos de la recuperació econòmica, l’aposta per la cultura i l’educació, el foment de la convivència i la cohesió social, la millora de l’espai públic i l’eficiència en la gestió de recursos.

La despesa corrent s’ha pogut augmentar gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic com a conseqüència de l’adaptació de potència dels quadres i la substitució de làmpades, l’ajust realista dels ingressos en base als exercicis anteriors, i la millora de l’eficiència i l’eficàcia de l’administració.

2018

2019

DIFERÈNCIA

%

ACTIVITAT ECONÒMICA

1.947.381,92

2.044.026,92

96.645,00

4,96%

PROM. ECON. PART. CIUTADANA, COOP I SOLI

452.723,00

478.723,00

26.000,00

5,74%

TURISME

1.494.658,92

1.565.303,92

70.645,00

4,73%

PERSONA

6.266.257,23

6.575.706,05

309.448,82

4,94%

ENSENYAMENT I POLITQ. ACTIVES OCUPACIÓ

1.779.307,62

1.926.787,43

147.479,81

8,29%

ESPORTS,BENEST. SOCIAL, SALUT I DRETS CÍVICS

2.999.819,20

3.097.501,35

97.682,15

3,26%

CULTURA I FESTES

786.000,41

853.487,27

67.486,86

8,59%

JOVENTUT, TRANSPARÈNCIA, NOVES TEC I OAC

701.130,00

697.930,00

-3.200,00

-0,46%

RECURSOS INTERNS

22.740.208,56

23.221.157,37

480.948,81

2,11%

PERSONAL

16.537.164,75

17.263.437,52

726.272,77

4,39%

ALCALDIA

321.997,00

355.080,00

33.083,00

10,27%

ADMINISTRACIÓ GENERAL

808.683,12

787.183,12

-21.500,00

-2,66%

HISENDA

5.072.363,69

4.815.456,73

-256.906,96

-5,06%

SEGURETAT I VIALITAT

1.597.610,23

1.699.559,57

101.949,34

6,38%

PROTECCIÓ CIUTADANA I MOBILITAT

1.597.610,23

1.699.559,57

101.949,34

6,38%

TERRITORI

11.395.252,06

11.562.884,89

167.632,83

1,47%

SERVEIS, MEDI AMBIENT I OBRA PÚBLICA

11.190.405,35

11.359.157,52

168.752,17

1,51%

URBANISME

204.846,71

203.727,37

-1.119,34

-0,55%

TOTAL PRESSUPOST

43.946.710,00

45.103.334,80

1.156.624,80

2,63%

 

En la línia dels pressupostos anteriors, creixen les partides de l’àrea de serveis a la persona i en especial les de benestar social. Concretament, el pressupost de l’àrea de la persona augmenta amb 309.448 euros més que respecte a l’exercici anterior i se situa en els 6,57 milions d’euros.

En l’àrea de benestar es mantenen els compromisos assistencials per atendre les situacions més vulnerables amb l’increment d’ajuts d’emergència social, a domicili, d’urgència, per combatre la pobresa energètica, subvencions socials i ajuts per  la distribució d’aliments. Cal destacar també l’increment en un 80% d’ajuts per a la compra de llibres i material escolar.

A més, gràcies a tota la feina realitzada durant els anys anteriors, el pressupost 2019 permet també el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI, així com polítiques de promoció de salut.

En l’àrea d’Ensenyament, es potencien tots els recursos per consolidar el projecte de Ciutat Educadora, incrementant substancialment les partides destinades a les llars d’infants, escola de música, tarifació social i els diferents serveis educatius.

D’altra banda, la proposta del govern prioritza la consolidació de la recuperació econòmica, després d’una feina intensiva que ha permès definir el model del futur. Amb el pressupost aprovat, es podrà treballar per desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç, el Projecte Cambrils 2030, la dinamització i consolidació de les noves fires, el Pla Estratègic del Turisme per promocionar i desestacionalitzar l’activitat i seguir reforçant el posicionament de Cambrils com a destinació de turisme gastronòmic, familiar i esportiu.

Conscient del valor de l’entorn que defineix Cambrils, el govern també aposta per augmentar els recursos destinats en la millora de l’espai públic. Així doncs, es preveu un increment significatiu en les partides de manteniment de carrers, parcs i jardins i platges. També es reforça la seguretat amb un augment del pressupost de 101.949 euros, que ha de servir per posar al dia la Policia Local davant dels nous reptes de seguretat que planteja el context actual.

Finalment, els pressupostos faran que alguns projectes que s’han treballat durant tot el mandat puguin veure la llum.  És el cas de la reobertura de Ràdio Cambrils, que millorarà l’accés a la informació pública, la transparència i la proximitat al ciutadà; i l’Oficina Local de l’Habitatge, complementada amb el Pla Local d’Habitatge, que donarà resposta al compromís per garantir l’habitatge dels cambrilencs i cambrilenques.

A més, durant el 2019 s’iniciarà la implantació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), llargament reivindicada pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que suposarà també una millora de la qualitat dels serveis municipals.

Aquests pressupostos es complementen amb el nou pla d’inversions d’1,2 milions d’euros aprovat pel Ple el passat 30 de novembre, que es destinarà, entre altres, a l’obertura de l’Oficina Local de l’Habitatge, la posada en marxa de Ràdio Cambrils i la reedició del Plans d’Ocupació Municipal.

Reducció de l’endeutament

Pel que fa a l’endeutament, l’equip de govern ha destacat que des de l’inici del mandat s’ha aconseguit reduir a la menys de la meitat (de 44,9 a 23,79 milions) sense pujar la pressió fiscal i mantenint o en alguns casos ampliant els serveis. En la mateixa línia, el pressupost preveu que l’Ajuntament de Cambrils acabi el 2019 amb deute pendent de 19,33 milions d’euros, que situa la ràtio d’endeutament en el 44,69% (14,80 punts per sota del 2018).

El resultat d’aquest esforç és una disminució de la càrrega financera i, per tant, l’alliberació de recursos que es destinaran a programes pressupostaris amb un clar component social.

Organismes autònoms i empreses municipals

El Pressupost dels Organismes Autònoms i les empreses municipals pel 2018 és el següent:

Aportacions a organismes autònoms:

 

2019

2018

DIFERÈNCIA 19-18

% VARIACIÓ

Patronat de Música

576.789,04

558.195,02

18.594,02

3,33

Patronat Museu d’Història

187.487,27

174.350,41

13.136,86

7,53

Patronat de Turisme

1.085.158,31

1.065.158,31

20.000

1,88

TOTAL

1.849.434,62

1.797.703,74

51.730,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportacions a empreses públiques:

 

2019

2018

DIFERÈNCIA 19-18

% VARIACIÓ

EPEL Ingesol

1.051.650

960.350,00

91.300

9,51

Aparcam SLM

1.133.253,95

1.056.329,41

76.924,54

7,28