L’alcalde i el regidor d’Obra Pública s’han reunit avui amb l’Associació veïnal de la Llosa per presentar el projecte. La nova via donarà prioritat als vianants amb voreres més amples i contínues, una zona verda i les línies soterrades.

  • Categoritzat com: Obra Pública

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; el regidor d'Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, acompanyats dels equips tècnics, han presentat avui el projecte de remodelació del carrer Orquídies a una delegació de l'Associació veïnal de la Llosa i s’han compromès a donar prioritat a aquesta obra històricament reivindicada pel barri.

El carrer Orquídies és  un dels més llargs de Cambrils i alhora un dels que es troba en pitjor situació de la xarxa de serveis  i qualitat del paviment. La remodelació, que es portarà a terme a partir del 2024, afecta a gairebé un quilòmetre de carrer i consistirà en la renovació total dels paviments i els serveis urbans, l’ampliació i continuïtat de les voreres, la supressió de barreres arquitectòniques i el soterrament de les xarxes d’electricitat i telecomunicacions. 

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha assegurat que el govern prioritzarà aquesta actuació perquè és un “projecte de ciutat imprescindible, que millorarà la connexió amb els barris de Ponent i alhora solucionarà els greus problemes d’accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda”. En la línia de les normatives d’implantació de les zones de baixes emissions, la nova via tindrà elements per pacificar el trànsit en els encreuaments, donarà prioritat als vianants i inclourà una nova zona verda davant del càmping.

La remodelació del carrer i dels serveis implicarà l’enderroc complet dels paviments de vorera i calçada existents, que actualment presenten amplades variables, desnivells i elements que obstaculitzen el pas. El projecte preveu donar a la calçada una amplada constant de 6 metres, i la construcció de voreres que en la major part dels trams arribaran als dos metres i que tindran continuïtat en gairebé tots els encreuaments, de manera que els vehicles que vulguin accedir a Orquídies hauran de passar per damunt d’un ressalt.

D’altra banda, també es renovarà totalment l’enllumenat i les xarxes d’aigua potable, electricitat i telefonia, i parcialment la xarxa de clavegueram. El pressupost d’execució és 3 milions d’euros i no s’aplicaran contribucions especials perquè es considera una obra d’interès general.