La posada en marxa de l’equipament municipal també contribuirà en la dinamització del barri antic. La nova oficina centralitza les polítiques d’habitatge i amplia el catàleg de serveis a la ciutadania. El Museu d’Història de Cambrils està elaborant el projecte museístic que acollirà l’espai de l’obrador.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes

L’equipament municipal del Forn del Tallero de Cambrils ha obert les portes. El divendres, 20 de desembre, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el cap del Servei Territorial d’Habitatge de la Generalitat a Tarragona, Josep Maria Juncosa, i la regidora de Benestar, Drets Socials i Salut, Hélène Arcelin, van inaugurar l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils. A més, a la planta baixa l’edifici alberga un antic obrador i el Museu d’Història de Cambrils ja està treballant en el projecte museístic per convertir-lo en un centre d’interpretació de l’elaboració del pa.

La nova Oficina Local d’Habitatge ha permès centralitzar i ampliar les accions públiques en matèria d’habitatge de l’Ajuntament de Cambrils que fins ara es donaven des de diferents serveis. El servei integral s’oferirà gràcies al conveni de col·laboració i de gestió signat entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cambrils. L’horari d’atenció al públic a partir del 2 de gener serà de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 i de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores. Durant els mesos d’estiu, Setmana Santa i Nadal l’oficina no obrirà a les tardes.

L’obertura de l’edifici del Forn del Tallero també dona resposta a les reivindicacions veïnals que demanaven dotar de contingut aquest equipament rehabilitat en el marc del Pla de Barris durant els anys 2010 i 2011 i, d’aquesta manera, donar un nou impuls a la dinamització del barri antic.

Què hi trobarem a l’Oficina Local d’Habitatge?

El servei compta a partir d’ara amb més professionals especialitzats. A l’equip que hi havia fins ara, s’hi han incorporat dos professionals que s’encarregaran de gestionar nous tràmits de gestió d’activitats i serveis d’àmbit tècnic urbanístic, així com una ampliació de les activitats i serveis d’àmbit social que ja s’hi estaven tramitant fins ara.

Pel que fa a la gestió d’activitats i serveis d’àmbit tècnic que fins ara es gestionaven des del Consell Comarcal del Baix Camp, es tramitaran les sol·licituds i la inspecció tècnica d’expedients de cèdules d’habitabilitat; el seguiment dels informes tècnics per al coneixement de l’estat d’edificis d’ús residencial i d’habitatges; la gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, i d’altres derivats dels programes per a la rehabilitació i la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

D’altra banda, en matèria d’activitats i serveis d’àmbit social, es continuarà amb la gestió i intermediació de contractes de lloguer entre propietaris i llogaters, la tramitació d’expedients de prestacions per al pagament de deutes d’habitatge tant de lloguers, com d’hipoteques i ajuts als desnonats; la tramitació d’ajuts per al pagament de lloguers, així com el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

A més, l’any vinent es realitzarà el procés per a l’elaboració de la primera diagnosi en matèria d’habitatge de Cambrils amb l’objectiu de tenir una radiografia de quines són les necessitats reals en matèria d’habitatge al municipi i també la redacció i elaboració del primer Pla Local d’Habitatge de Cambrils que serà el full de ruta a seguir pels propers 8 anys en matèria d’habitatge.

Dotze anys de servei

El servei de la Borsa d’Habitatge té una trajectòria a Cambrils des de l’any 2004 al 2018. Durant aquests dotze anys de servei continuat de Borsa d’Habitatge, la realitat i les necessitats d’habitatge de la població cambrilenca han estat ateses de forma descentralitzada des de la Borsa d’habitatge, els Serveis Socials i l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social. Per aquest motiu, l’any 2018 es va sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la creació d’una Oficina Local d’Habitatge per al municipi de Cambrils amb la finalitat de centralitzar en un únic servei les accions públiques en matèria d’Habitatge de l’Ajuntament de Cambrils.

Fins el mes d’octubre de 2019, el servei de l’Oficina Local d’Habitatge ha atès a 5.563 persones que han realitzat diferents demandes d’informació, atenció i assessorament en matèria d’habitatge, s’han inscrit en el servei amb demanda d’habitatge 111 persones i 137 al Registre d’HPO. També s’estan gestionat els contractes de lloguer de 201 habitatges, així com la intermediació de les incidències que puguin sorgir dins d’aquests habitatges entre persones propietàries i llogateres. Respecte a subvencions, s’han gestionat un total de 753 ajuts d’habitatges i des d’aquest mes de desembre per primera vegada des del municipi també s’estan gestionant expedients de tramitació de cèdules d’habitabilitat.

Un obrador del segle XIX

El Forn del Tallero és un antic forn de pa i obrador que va estar en funcionament com a mínim des del segle XIX fins als anys setanta del segle XX. El nom l’agafa del renom de la família Ortoneda, última propietària abans que l’Ajuntament de Cambrils l’adquirís i n’iniciés la seva rehabilitació. L’espai adscrit al Museu d’Història de CAmbrils és un exponent del patrimoni industrial cambrilenc i es destinarà a mostrar el procés tradicional d’elaboració del pa.  El director del Museu d'Història, Gerard Martí, va ser l'encarregat d'explicar la història d'aquest forn ubicat a la planta baixa de l'edifici.