L’auditor de l’AENOR va posar en valor la planificació estratègica, la metodologia de treball i la capacitat per adaptar-se a la situació actual. El regidor ha felicitat l’equip i s’ha compromès ha esmerçar els recursos necessaris per donar resposta a les observacions de millora de l’informe.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació Ocupació
  • Serveis associats: Educació

El Departament d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació (DEPAO) de l’Ajuntament de Cambrils ha passat  l’auditoria de segon seguiment de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2015 amb bona nota. L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha auditat alguns dels serveis i programes que presta el departament municipal durant els dies 3 i 4 d’agost.

El DEPAO està certificat en qualitat des de l’any 2003 i des de llavors ha mantingut la certificació adaptant el funcionament als nous requeriments de la norma ISO 9001:2015 i als canvis implantats durant els diferents mandats.

L’auditor va posar en valor la planificació estratègica del DEPAO adaptant els objectius polítics del Pla de Mandat Municipal (PAM) i als objectius operatius i de treball que guien les actuacions d’aquest departament, i la seva metodologia de treball mitjançant un sistema clar d’indicadors d’avaluació.

Malgrat la situació provocada per la Covid-19 i els canvis derivats en la sistemàtica de treball (teletreball, tancament presencial de cursos de formació municipal, de serveis presencials que es van passar a realitzar on-line), l’auditoria destaca la capacitat de l’organització per adaptar-se a aquesta nova situació i incorporar aquest nou risc al seu mapa de riscos.

El regidor d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació, Alejandro Garcia, ha felicitat l’equip pel seu compromís i vocació de servei, i s’ha compromès a esmerçar els recursos necessaris per donar resposta a les poques observacions derivades de l’auditoria, que implicaran millores en l’eficàcia i eficiència.

L’any 2021 es farà l’auditoria de renovació de la certificació en la qual s’auditarà tot el sistema. “Estic convençut que en aquest  proper any, que serà ple d’incerteses  segons com evolucioni la pandèmia, el Departament sabrà trobar les fórmules més adients per seguir prestant els seus serveis a la ciutadania i poder donar respostes adequades a les necessitats educatives i d’inserció sociolaboral dels veïns i veïnes de Cambrils”, ha assegurat el regidor.