El nou certificat incorpora canvis en el sistema de gestió i se centra en els serveis i la millora continuada. L’auditoria externa destacat com a punts forts el lideratge i els objectius estratègics definits.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació Ocupació
  • Serveis associats: Educació Ocupació

El Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació (DEPAO) de l’Ajuntament de Cambrils ha renovat la certificació de qualitat ISO de la Fundació Europea de Gestió de la Qualitat. La regidoria va aconseguir per primera vegada aquest certificat l’any 2006.

La del 2018 és la quarta renovació i la primera amb la nova norma ISO, que incorpora canvis en el sistema de gestió, centrant l’atenció més en els serveis  que no pas en els processos concrets i amb la filosofia de la EFQM de la qualitat i la millora continuada, a partir de tenir analitzats tots els serveis per poder detectar els riscos, les oportunitats de millora i les accions preventives a realitzar  en un procés d’avaluació continuada.

El regidor d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació, Alejandro Garcia, ha posat en valor la feina del Departament i ha afirmat que seguirà implicat amb la implementació de la qualitat i la millora contínua i amb  nous reptes com l’elaboració d’una carta de serveis, la millora de la comunicació externa i interna, la retenció del talent i la formació continuada de l’equip humà per tal de seguir oferint a la ciutadania cambrilenca uns serveis de qualitat, adaptats a llurs necessitats, amb criteris d’equitat, transparència i sostenibilitat.

En l’Auditoria externa que ha realitzat Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) durant el mes de maig de 2018, no s’ha detectat cap “no conformitat” al Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació i s’han suggerit una sèrie d’observacions i oportunitats de millora que serviran per treballar més eficaçment cap a l’excel·lència.

Com a punts forts del DEPAO, l’auditoria destaca el lideratge i els objectius estratègics definits relacionats amb el Pla d’Actuació Municipal d’aquesta legislatura, així com el fet que tots els programes i serveis que entren a l’abast de la certificació hagin realitzat els seus Anàlisis de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) per conèixer els riscos i la seva probabilitat i rellevància sobre el servei.

Concretament, el certificat valora el disseny i la prestació de serveis de formació ocupacional i municipal en els àmbits de l’aula d’idiomes, seguretat i salut laboral, tecnologies de la informació i la comunicació, comerç, serveis a la comunitat, a l’empresa i a la persona, administració i oficines, manteniment i construcció;  l’organització i la gestió de programes i activitats educatives; la prestació de serveis de borsa de treball, orientació laboral i educativa; la unitat d’escolarització compartida (UEC) i recursos per la recerca de feina (Club de Feina); la gestió de l’oficina municipal d’escolarització (OME) i la gestió de l’escola municipal d’adults.

La certificació també ha valorat la identificació de les parts interessades i més tenint en compte  el marc de concertació  entre les diferents administracions públiques i les entitats privades o la ciutadania, com a element imprescindible pel bon desenvolupament  dels serveis i programes que ofereix el DEPAO.