El centre de l'àrea Reus acaba de renovar el seu web coincidint amb l’època de represa generalitzada de l’activitat comercial i empresarial

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

Coincidint amb l’època de represa generalitzada de l’activitat comercial i empresarial, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus acaba de renovar el web d’oferta de serveis al sector i també a altres organitzacions com ara ajuntaments i entitats en general. El Catàleg de serveis inclou la formació a mida, el servei de consultes lingüístiques, la revisió i traducció de textos, l’assessorament en normativa lingüística i en selecció de personal i el Voluntariat per la llengua.

Pel que fa a la formació s’ofereixen diverses possibilitats: des de l’organització de formació en llengua catalana a la mateixa empresa o entitat fins a la incorporació als cursos adreçats a la població en general que s’imparteixen regularment a Reus, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant i Falset. La formació pot ser presencial o en línia, una modalitat que va prenent cada vegada més protagonisme per adaptar-se a les necessitats personals i ara també socials. A banda dels cursos generals de llengua de 45 hores lectives que donen dret a un certificat oficial, hi ha cursos específics de 8 o 10 hores de durada, com ara el de Parlar en públic i el de Comunicacions administratives. Amb un format més reduït, d’una durada de 2 hores, l’oferta inclou sessions formatives com ara les de Llenguatge no sexista, Sensibilització lingüística, Eines lingüístiques en línia, etc. Al web també s’informa de serveis més personalitzats com ara l’entrenament lingüístic, una formació ràpida amb objectius molt determinats, i els plans d’autonomia lingüística

Els textos que revisa o tradueix el Servei d’Assessorament, en format electrònic i amb compromís de data de lliurament, inclouen comentaris i referències perquè la persona que redacta el text vagi adquirint cada vegada més autonomia. Al web s’especifiquen les condicions dels serveis i els casos en què es poden obtenir gratuïtament.

Quant a les consultes lingüístiques es remet a l’Optimot, un servei de consultes en línia que resol de manera molt àgil la major part dels dubtes que es plantegen els usuaris que redacten textos.

Finalment, per promoure i facilitar l’ús del català al personal de les organitzacions que necessita practicar aquesta llengua, s’ofereix el Voluntariat per la llengua, un programa que es basa en la formació de parelles lingüístiques constituïdes per una persona aprenent, que parla en català amb dificultat, i una persona voluntària que domina la llengua oral. El CNL assessora els participants, constitueix les parelles, els proposa activitats i en fa el seguiment. Les parelles es troben almenys un cop per setmana durant una hora i durant 10 setmanes. Les trobades es poden fer a la mateixa empresa o entitat o bé on lliurement decideixi cada parella. A més, s’ofereix també la modalitat virtual per a aquells casos en què, per diferents motius, sigui difícil la trobada presencial.