La formació anirà del 2 de març al 20 d’abril tots els dilluns i dimecres de 19 a 21:30 hores. Les classes se celebraran al Centre de Formació l’Estudi, a l’avinguda Horta de Santa Maria 14 de Cambrils

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

Proporcionar els coneixements teòrics i l’aplicació pràctica dels diferents impostos del sistema tributari, especialment en aquells aspectes que afecten a les Pimes, mitjançant l’anàlisi dels impostos estatals, autonòmics i locals, així com la gestió tributària, és un dels objectius principals del curs taller pràctic de fiscalitat que s’iniciarà properament.

El coneixement actualitzat de la legislació vigent en temes impositius i tributaris és fonamental en l’àmbit empresarial. Tanmateix, l’increment de la pressió fiscal i la diversitat i extensió de tot l’entramat legislatiu existent en matèria tributària fan necessari que els contribuents, tant si es tracta d’empreses com de particulars, estudiïn i proposin les decisions tàctiques i estratègiques adequades amb sentit d’anticipació, per tal d’evitar errors i d’aconseguir estalviar a l’hora de pagar impostos, gràcies la coneixement i la correcta aplicació de les possibilitats que ofereix la normativa vigent.

La formació anirà del 2 de març al 20 d’abril tots els dilluns i dimecres de 19 a 21:30 hores. Les classes se celebraran al Centre de Formació l’Estudi, a l’avinguda Horta de Santa Maria 14 de Cambrils.

L’exposició teòrica es farà mitjançant presentacions amb power point i amb el suport de la normativa bàsica tributària vigent, mentre que l’aplicació pràctica es farà creant una empresa individual amb el seguiment diari del funcionament de la mateixa, en relació a la gestió fiscal, amb la utilització de les eines telemàtiques de l’Administració Pública i el seu software específic i registrant totes les operacions efectuades mitjançant el programa informàtic ESTIMASOL (Software DELSOL); per tal d’elaborar tota la documentació fiscal d’obligat compliment per a l’empresa: confecció i presentació de declaracions trimestrals i els seus corresponents resums anuals.

El curs té un cost de 100 euros, mentre que es redueix a 50 per als aturats i a 90 per als pensionistes.