Els documents aporten informació sobre l’activitat judicial a Cambrils entre els anys 1841 i 1943 i la trajectòria del Festival Internacional de Música de Cambrils

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

El Centre d’Estudis Cambrilencs ha cedit el seu fons documental a l’Arxiu Municipal de Cambrils en règim de comodat. L’Ajuntament i l’associació cultural han signat avui la cessió del fons, que, després d’un primer inventari realitzat pel Museu d’Història de Cambrils, ara ingressa a l’Arxiu Municipal de Cambrils amb l’objectiu de conservar en les millors condicions possibles els documents i posar-los en valor i a disposició de la ciutadania. Per assegurar-ne una conservació òptima, els documents han estat traslladats del Museu Molí de les Tres Eres a l’Arxiu Municipal de  Cambrils.

Es tracta d’un ingrés rellevant pel municipi, per la importància del conjunt  documental, pel volum d’informació que aporta sobre l’activitat judicial a Cambrils entre els anys 1841 i 1943 i sobre la trajectòria del Festival Internacional de Música de Cambrils i l’impacte sobre la vida associativa i cultural del municipi.

La documentació cedida pel Centre d’Estudis Cambrilencs, que enguany comença a celebrar el 40è aniversari de la seva fundació,  es pot agrupar en quatre blocs. El primer d’ells, i més nombrós, és documentació judicial relacionada amb el Jutjat de Pau. Els documents que formen part d’aquesta col·lecció documental es van extraviar en el decurs del canvi de seu del Jutjat de Pau i la ràpida intervenció del Centre d’Estudis Cambrilencs va permetre la seva recuperació.

El Festival Internacional de Música centra el segon bloc documental cedit pel Centre d’Estudis Cambrilencs a l’Ajuntament. Es tracta d’una documentació que permet reconstruir els passos que es van donar entre els anys 1974 i 1981 en l’organització del FIMC. Molt nombrosa, també, és la col·lecció de cartells relacionats amb activitats i actes culturals que s’han dut a terme a Cambrils entre els anys 1980 i 2001. Per últim, destaca un grup de tríptics i díptics de diferents actes de caràcter cultural i social datats entre els anys 1980 i 2000.