L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i el regidor de Polítiques d'Igualtat, Josep Maria Vallès, han llegit el manifest davant de l'Ajuntament

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Igualtat
  • Serveis associats: Igualtat

"Avui 28 de juny commemorem, per tercer any consecutiu a Cambrils, el dia de l’orgull LGBTI.

Des que en 1969 es produïssin els disturbis de Stonewall a Nova York (Estats Units) la comunitat mundial celebra, cada 28 de juny, una jornada de reflexió amb l'objectiu de visualitzar els valors universals de la igualtat, el respecte, la diversitat, la llibertat i la no discriminació.

Malgrat el progressiu reconeixement dels drets de les persones LGTBI en el sistema de protecció de drets de les Nacions Unides en els darrers trenta anys i particularment, a Europa, avui dia, la diversitat sexual segueix sent víctima d'una brutal intolerància i discriminació soferta, en diferents formes i manifestacions, per lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

Encara ara prop de 80 països continuen criminalitzant l'homosexualitat i 7 d’ells: Mauritània, el Sudan, l'Aràbia Saudita, el Iemen, l'Iran i regions de Nigèria i Somàlia condemnen a mort per motius d'orientació sexual o identitat de gènere.

Commemorar el Dia Internacional de l’orgull LGBTI es visibilitzar l’orgull personal i col·lectiu de ser i mostrar-te tal com ets, exigint ser respectat i no discriminat per aquest motiu.

Com institucions públiques i com a societat hem de continuar treballant per la garantia dels drets de les persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Intersexuals garantint una visió respectuosa i inclusiva que acabi amb els estereotips creats per la ignorància i que fan tan de mal a les persones que surten dels del rígids cànons de la heterosexualitat o del binomi sexe-gènere.

Catalunya disposa, des de l’any 2014, d’una llei pionera per garantir els drets del col·lectiu LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquest instrument legal, adreçat a tota la ciutadania, sectors públics i privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenim competències, és l’ instrument clau per avançar, conjuntament,  en la construcció d’una societat tolerant i respectuosa que coneix, compren i respecta els drets a la igualtat de tracte i no discriminació de totes les persones que la integrem.

Avui, des de l’Ajuntament de Cambrils, reafirmem el nostre compromís per fer efectiu els drets de les persones a ser tractades des de la igualtat efectiva i  la no discriminació per la seva orientació sexual o identitat de gènere, i reiterem la nostra  determinació per avançar en la superació de les barreres socio-culturals que encara perviuen, avui  en dia , a través del  desenvolupament de polítiques públiques i la  implementació dels serveis que assegurin la igualtat i la no discriminació, com a element essencial per a la convivència, el desenvolupament i l’ avenç com a societat plural."