L’òrgan de participació municipal va aprovar un nou reglament de funcionament per incloure més perspectives. El ple ordinari de l’ens també va aprovar la proposta de simplificar els tràmits de les subvencions. Les relacions interfamiliars serà un dels eixos de treball que s’impulsaran aquest 2019. El consell se suma al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

El Consell Escolar Municipal de Cambrils incorporarà representants dels sindicats de mestres i professors, i un membre de les Federacions de les Associacions de famílies, pares i mares amb més representació. Aquesta és una de les novetats més importants inclosa en la proposta de nou Reglament de funcionament del Consell Municipal, aprovada en l’últim ple ordinari d’aquest òrgan de participació  per 18 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions. Properament el document passarà pel Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial, s’obrirà un període d’al·legacions i s’aprovarà definitivament.

En la mateixa sessió, celebrada el passat 30 de gener, el Consell també va debatre i aprovar  la proposta treballada per la Comissió de Participació i Convivència  del Consell Escolar sobre la línia educativa que es volia impulsar des del municipi. Les relacions interfamiliars va ser la proposta que va comptar amb més suports entre les diferents opcions que es van posar sobre la taula, mitjançant un sistema d’enquestes a les famílies. Aquest eix de treball inclou aspectes com les qüestions relacionades amb la comunicació entre pares/mares i fills/es, la resolució dels conflictes o els límits, entre altres.

D’altra banda, el Consell va aprovar una proposta de peticions de millora de la Comissió per la Inclusió Social, entre les quals destaca la millora i simplificació dels tràmits de les subvencions, majors garanties de cobertura per als  casos sobrevinguts, de matrícula viva i propostes per garantir l’equitat i treballar per la cohesió social.

Per últim, el Consell va donar suport a la proposta del consistori de sumar-se al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, impulsat pel Síndic de Greuges, les associacions municipalistes (FMC i AMC) i el Departament d’Educació de la Generalitat.

El Consell Escolar és un òrgan representatiu de la comunitat educativa  generador de propostes gràcies a la feina de les diferents comissions que en depenen. L’organisme sectorial de participació, consulta i assessorament treballa en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit municipal. A més, té la funció de canalitzar la informació i les aportacions entre la població i l'administració educativa que correspongui.