Aquesta via del barri antic quedarà tallada al trànsit per trams durant un mes. Properament també s’arranjaran els carrers de la zona del port Juan Sebastian el Cano i Miquel Planàs.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Obra Pública

Aquest matí han començat les obres de reparació parcial del paviment del carrer Sant Plàcid impulsades pel Departament de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública. Per aquest motiu s’ha tallat aquesta via al trànsit de vehicles, deixant pas lateral pels vianants. El cost dels treballs d’11.243 euros (més IVA) i el  termini és d’un mes.

El regidor de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna, ha explicat que era una actuació de millora necessària perquè es tracta d’una via amb molt de trànsit que presentava deficiències en llocs puntuals. L’objectiu és reposar la part del paviment que dóna signes de cedir i protegir tot el conjunt.

Els treballs s’han dividit en tres trams i s’han iniciat pel tram central, que és el que té menys afectació pel que fa al trànsit i els guals. La primera actuació consisteix en l’extracció de les llambordes de la part afectada. Posteriorment es repicarà el morter existent fins arribar a la base de formigó, es netejarà i se sanejarà la base. Es tornarà a col·locar la base de sorra-ciment amb fibra de polipropilè. A sobre es col·locaran les peces de llamborda i finalment es repartirà sorra granítica de pedrera per reomplir les juntes entre peces. La reparació haurà de deixar-se reposar uns dies abans de tornar-se a obrir al trànsit de vehicles.

D’altra banda, també s’han adjudicat a la mateixa empresa les obres d’arranjament de tres trams dels carrers de la zona del port Juan Sebastian el Cano i Miquel Planàs per un import de 31.554,54 euros (més IVA). El primer tram és el del carrer Juan Sebastian el Cano que està entre els carrers Pau Casals i Miquel Planàs. El segon és la cantonada dels carrers Miquel Planàs i Lepant i el tercer és la cantonada entre els carrers Miquel Planàs i Narcís Monturiol.

Aquests carrers es van remodelar l’any 2006, juntament amb altres vies, i amb el pas del temps les peces del paviment de granet s’han malmès amb l’aparició de peces mogudes i amb juntes obertes en la zona de trànsit rodat i en especial en zones de gir.