Els treballs, que s’allargaran fins el 22 de novembre, es duen a terme amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de Cambrils. És referent per a l’estudi de l’arribada i l’assentament de les primeres poblacions agrícoles i ramaderes a la Península Ibèrica.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

Un equip d’arqueòlegs i investigadors torna a excavar el jaciment del Cavet a la recerca de com era la vida al neolític. La nova campanya es portarà a terme del 9 al 22 de novembre sota la direcció de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i amb el suport econòmic i logístic de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils, que en aquesta ocasió ha destinat 5.000 euros pel desenvolupament dels treballs. Aquesta aportació, i les realitzades en anteriors campanyes, es fan mitjançant convenis específics en el context d’un conveni marc pel desenvolupament de la recerca, divulgació i posada en valor patrimonial del Cavet signat l’any 2006 entre l’Ajuntament de Cambrils, a través del Museu d’Història de Cambrils, i l’IPHES.

La nova campanya està codirigida per Marta Fontanals i Josep Maria Vergès, arqueòlegs de l’IPHES, i hi prenen part investigadors d’aquest mateix centre de recerca i estudiants del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.

L’objectiu de l’excavació d’enguany és ampliar el sondeig de 3 metres de llargària per 1 d’amplada iniciat l’any passat, en una àrea del jaciment on el 1996 s’hi instal·là un col·lector d’aigües. La campanya anterior va permetre documentar uns seqüència amb 12 nivells amb abundant material arqueològic, principalment ceràmiques i indústria lítica, i en menor mesura, restes de fauna, malacofauna i carbons, que podrien correspondre al període neolític antic.

Precisament, aquest any es pretenen obtenir més dades per interpretar les ocupacions humanes localitzades en aquest sector del jaciment que, juntament amb la realització d’una sèrie de datacions mitjançant el mètode del carboni 14 han de permetre conèixer amb precisió la seva cronologia.

Deu anys de recerca

El jaciment del Cavet es localitza a l’est del nucli urbà de Cambrils, a un quilòmetre i mig de la línia de costa i a uns 200 metres al sud de la carretera nacional 340. La seva existència es coneix des de fa dècades, i de fet a finals dels anys 90 del segle passat i principis de la dècada del 2000 s’hi van realitzar diverses intervencions arqueològiques d’urgència com a conseqüència d’unes obres d’urbanització. Conscients de la potencialitat del jaciment, fa deu anys l’Ajuntament de Cambrils i l’IPHES van signar el conveni marc. Des de llavors s’hi han dut a terme 7 campanyes d’excavacions amb el suport econòmic i logístic municipal, a través del Museu d’Història de Cambrils.

Fins al moment, des del 2006 s’ha pogut ampliar el coneixement que es tenia de l’assentament a l’aire lliure que va ser el Cavet, confirmant la seva ocupació de manera intermitent des del neolític antic fins a època ibèrica, és a dir, entre fa 6.620 i 2.400 anys abans d’ara.  Aquesta cronologia, constatada mitjançant datacions radiocarbòniques, el converteix en un dels jaciments més antics documentats a la franja mediterrània de la Península Ibèrica pel període neolític, esdevenint  un referent per a l’estudi de l’arribada i l’assentament de les primeres poblacions agrícoles i ramaderes a la Península Ibèrica.

Una altra aportació significativa del Cavet  ha estat el més d’un centenar d’estructures excavades en el subsòl que s’han identificat; es feien servir com a sitges per a l’emmagatzematge de cereals i productes agrícoles. Quan aquestes es deixaven d’utilitzar, s’empraven com a abocadors, pel que de la seva excavació s’obtenen les restes de les tasques domèstiques d’aquestes comunitats: fragments de ceràmica, llavors de cereals,  petxines i caragols marins i terrestres, carbons, etc.

Els estudis efectuats amb aquestes i altres restes trobades al Cavet han permès publicar diferents articles científics i presentar també resultats dels estudis a congressos, incidint especialment en l’antiguitat del jaciment i la seva funcionalitat com a poblat durant milers d’anys .

Alhora, en aquests 10 anys de recerca també s’han organitzat diverses activitats de divulgació dirigides específicament als escolars, com visites didàctiques al jaciment, i d’altres per a la resta de la ciutadania, com les jornades de portes obertes, o  conferències sobre el Cavet realitzades al Museu d’Història de Cambrils. Enguany l’actual campanya d’excavació també està oberta a visites escolars.

Les excavacions que es duen a terme en aquest jaciment, així com tota la resta d’activitats docents i socialitzadores que ha generat, formen part del projecte quadriennal de recerca “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Referència: 2014/100574).